ZN 12/2017

ročník 66 • číslo 12 • 20. 3. 2017

Výdaje na zdravotnictví porostou, rezervy se tenčí
Sestry bojují za snížení administrativní zátěže
Daň z tabáku a alkoholu může pomoci zdravotnictví
Lékárníci pro nemocné s Alzheimerovou chorobou
Novela transplantačního zákona hladce prošla
Rozhodování ve správním řízení má svá přesná pravidla
Psychoanalytický kongres v Íránu – antidotum ke kultuře thanatu, agrese a intolerance
Protein HMGB1 jako klíč k léčbě astmatu
Mechanismus úniku některých patogenů imunitnímu systému objasněn
Ve vývoji nová analgetika bez nežádoucích účinků
Při gynekologickém vyšetření dětí je nutné především navodit přátelskou atmosféru
Nezneužívají neziskovky peníze, které jim v dobré víře posíláte?
Zelený zákal je celosvětově hlavní příčinou nevratné slepoty
V Náchodě studium pro zdravotnické asistenty
V uherskohradišťské nemocnici bude lepší parkování
Olomoucká charita pro handicapované bezdomovce
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje dostal pokutu
Do Chebu míří pobočka FZS ZČU
Odpor proti elektronické preskripci nedává smysl
Amelie pomáhá onkologicky nemocným

téma ZN Plus: UROLOGIE

Domácí hemodialýza

Infekce močových cest u dospělých pacientů

ONKOLOGIE: Palbociclib v léčbě metastatického karcinomu prsu

KONGRESY/SEMINÁŘE: 11. kongres primární péče

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách a ZN Plus 12/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 988 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 22 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.
Share