ZN 11/2018

ročník 67 • číslo 11 • 12.3.2018
 • Další financování Národního ústavu duševního zdraví je nejisté, varuje NKÚ
 • Nedonošenců je stále více. Umíme však o ně lépe pečovat
 • Ministr má nového náměstka. Na starosti bude mít lékovou politiku
 • Elektronicky je vydáváno už 80 procent receptů
 • Názor: Nechť nejen velké nemocnice konečně organizují a řídí skuteční manažeři
 • Klinika čínské medicíny nebude spadat pod FN Hradec Králové
 • V Ostrově má být ukončen provoz porodnice. Je málo porodů i personálu
 • Brno bude dotovat zdravotní diety školáků
 • Středočeští záchranáři řešili četné případy podchlazení
 • „Svobodu volby místo teroru“. Poláci demonstrovali za právo na potrat
 • Sky News: Čeští lékaři vyléčili rakovinu britskému chlapci
 • Rakušané odmítli úplný zákaz kouření v restauracích
 • ROZHOVOR: Počet obézních lidí strmě stoupá. Obezitologie ale není součástí systému
 • Pacientské organizace reagují na anonymní dopis

Téma ZN Plus: PEDIATRIE

Regulace dětského růstu ve zdraví a nemoci

Dědičnost rozhoduje o 80 % tělesné výšky. Současný pohled na regulaci chondrocytu umožňuje komplexně porozumět řízení růstu a jeho poruchám.

Roztroušená skleróza u dětí

Roztroušená skleróza je onemocnění především mladých dospělých, ale stále častěji diagnostikujeme i jak starší, tak i naopak dětské pacienty. A právě zde je včasná diagnóza rozhodující pro včasné nasazení léčby, a tak pozitivně ovlivní prognózu nemoci. Je proto nutné, aby neurologové, pediatři i lékaři jiných odborností na tuto možnost pomysleli.

ENDOKRINOLOGIE – Těžká osteoporóza: diagnostika a nové možnosti osteoanabolické léčby

U pacientů s prevalentní osteoporotickou zlomeninou a s vysokým rizikem následných zlomenin nebo u osteoporózy navozené glukokortikoidy v první linii zahájíme osteoanabolickou léčbu, pak je nezbytné zajistit antiresorpční léčbu.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Pembrolizumab – nová cesta v imunoterapii maligního melanomu

Odborné sympozium společnosti Merck Sharp & Dohme (MSD), které proběhlo 7. února v Praze, se zaměřilo na roli imunoterapie v léčbě maligního metastazujícího melanomu. Svou zásadní roli zde prokazuje pembrolizumab.

 

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 11/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share