ZN 11/2016

ročník 65 • číslo 11 • 12. 9. 2016

téma ZN Plus: Léčba bolesti

Směřování současné algeziologie – opiorealismus a nové technologie
Je čas opustit skleněnou klec
Autenticita na pracovišti
Opiem a vínem zmírňoval bolest již Alexandr Veliký

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share