ZN 10/2016

ročník 65 • číslo 10 • 5. 9. 2016

téma ZN Plus: Pediatrie

Ani v gastroenterologii není dítě jen malý dospělý
Historie randomizovaných kontrolovaných studií
Klimatické změny a zdravotní rizika
Cesta ke „zbožštění dětí“ začínala římskou podřízeností…

Více se dočtete v ZN a ZN Plus 10/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share