Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje: ředitel/ředitelka

Rada Jihomoravského kraje
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.

se sídlem Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Bližší informace o podmínkách
předložení přihlášky, včetně
požadovaných dokumentů,
najdete na
Úřední desce KrÚ JMK
nebo na
www.kr-jihomoravsky.cz
(úřední deska; konkurzy a výběrová řízení)
nebo na
tel. 541 651 224.

Share