Zdravotní pojišťovny s těžšími pacienty si možná polepší

Novela zákona, která má zajistit spravedlivější přerozdělování pojistného z veřejného zdravotního pojištění, prošla bez dalších námitek poslanců do třetího čtení. Pokud bude úprava schválena, polepší si finančně zejména pojišťovny, které mají nejvyšší podíl chronických pacientů.

Jedním z hlavních cílů předkladatelů této novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je, aby zdravotní pojišťovny již nebyly motivovány jen k získávání relativně zdravých a na péči nepříliš nákladných pacientů. Díky novému mechanismu přerozdělování peněz z veřejného zdravotního pojištění by měla být distribuce těchto prostředků mezi zdravotními pojišťovnami spravedlivější. Od roku 2018, jak zákon předpokládá, se totiž nebude zohledňovat pouze věk a pohlaví, jako je tomu doposud, ale i další faktory, jež vypovídají o zdravotním stavu pacientů mnohem více – řeč je zejména o tzv. farmaceuticko-nákladových skupinách (viz tabulku na str. 3).

Zatím panuje nespravedlnost
Podle vlády, která si spravedlivější přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění vytkla i ve svém programovém prohlášení, není současný systém spravedlivý k pojišťovnám, které mají vysoký podíl nákladných klientů. Obohacení systému přerozdělování o příslušnost pacientů v jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupinách (PCG – Pharmacy-based Cost Groups) by mělo tuto nerovnost pomoci vyřešit.

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 1/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share