Zdravotní laborant/ka

Revmatologický ústav Praha 2,
Na Slupi 4, přijme pro oddělení
molekulární biologie a imunogenetiky:
zdravotního laboranta/ku pro práci
v genetické laboratoři.

Kvalifikační a odborné požadavky dle zákona
96/2004 sb. a vyhl.55/2011
(registrace).

Nástup dle dohody. Pracoviště bez pohotovostních
služeb, pracovní doba 7,30–16, zajímavá
a samostatná práce v příjemném
a mladém kolektivu. Možnost zapojení
do grantové činnosti. Platové zařazení
podle předpisů pro PO, zvýšený
osobní příplatek. Sociální výhody,
možnost stravování, penzijní
připojištění a příspěvek na dovolenou.
Pracoviště v centru města.

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na shora uvedenou adresu, případně
e-mailem na adresu
stiburkova@revma.cz. resp.
personalni@revma.cz. nebo telefon
224 912 934 personální oddělení.

Share