Zavládne ve zdravotnictví spravedlnost? Odbory jednaly s premiérem

Je zdravotnictví skutečnou prioritou současné vlády? Dostojí kabinet Andreje Babiše slibům z minulého volebního období a navýší platy a mzdy zdravotníků i v dalších letech? Jak se hodlá vláda vypořádat s trvalou námitkou odborů, které si stěžují na nespravedlnost při odměňování pracovníků ve státních a soukromých zdravotnických zařízeních? Mají zdravotníci šanci na rovné odměňování bez ohledu na to, v jakém typu zařízení pracují? Především o těchto otázkách jednaly odbory s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem po bouřlivé poradě 150 zástupců zdravotnických odborů z celé České republiky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a premiér Andrej Babiš při návštěvách českých nemocnic obvykle jednají pouze s nejvyššími manažery zdravotnických zařízení. Sledují stav hospodaření, léčebné úspěchy apod. Tato data však ani zdaleka neodrážejí skutečný stav našeho zdravotnictví, a to zejména podmínky, ve kterých jsou zaměstnanci nuceni pracovat. Na papíře vše vypadá více než dobře, ale pokračující personální krize zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních a zvláště pak v případě nelékařského zdravotnického personálu naznačuje, že je zde něco velmi špatně – lidé ze zdravotnictví odcházejí a absolventi se buď k lůžku pacienta nehrnou, nebo po krátké zkušenosti s realitou českého zdravotnictví odcházejí. Zůstávají jen „srdcaři“, jejichž psychické a fyzické kapacity nejsou bezedné. Takový náhled do reality nabízejí například autentické příběhy zdravotních sester o podmínkách jejich práce.  

O tento pohled byl po jednání s odbory obohacen také premiér Andrej Babiš. „S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem jsme společně navštívili desítky nemocnic. Co mě dneska překvapilo je to, že my při těch návštěvách v nemocnicích diskutujeme s personálním managementem. Ne vždy ale dostáváme takové informace, jaké jsme dostali dnes,“ potvrdil premiér Andrej Babiš, přičemž ovšem zdůraznil, že již za minulé vlády proběhlo opakované navyšování finančního ohodnocení zdravotníků.

Babiš slib dodrží. Platy porostou

Souhrnně zdravotníkům za minulé koaliční vlády stouply platy o 30 procent. Podle Andreje Babiše, který v minulém volebním období „strážil“ státní kasu, to bylo celkem 65 miliard korun navíc do zdravotní péče a celých 43 miliard z těchto peněz bylo podle Adama Vojtěcha určeno pro lůžková zdravotnická zařízení. Podle Vojtěcha ale ve zdravotnictví stále panuje velká neefektivita a je třeba lépe sledovat, jak jsou tyto prostředky vynakládány – i proto se ještě poměrně nedávno vznášel nad možností dalšího navyšování platů ve zdravotnictví otazník.

Tato nejistota ovšem aktivizovala odbory, které současné vládě začaly připomínat sliby a trvaly na jejich dodržení. Po jednání s premiérem si ale odboráři mohli oddechnout, neboť Andrej Babiš potvrdil, že slib, který byl dán v roce 2016 – to znamená, že zaměstnancům ve zdravotnictví porostou platy a mzdy o 10 procent – bude příští rok naplněn. Jak se ale stále ukazuje, ani opakovaný nárůst finančního ohodnocení personální krizi ve zdravotnictví nevyřešil.

Zdravotníci si stále stěžují na špatné pracovní podmínky, jež se netýkají jen sester, ale také pomocného zdravotnického personálu, kterého je ostatně také chronický nedostatek v důsledku čehož jsou kvalifikovaní zaměstnanci často nuceni vykonávat velké množství nekvalifikované práce. Úkolem této vlády proto bude nalézt nějaké efektivnější řešení dosud nezvládnuté situace. Podle odborů totiž i přes oficiální růst platů a mezd panují ve zdravotnictví v odměňování obrovské rozdíly mezi státní a soukromou sférou, přestože zdravotníci v obou typech zařízení vykonávají tutéž práci a peníze na ni plynou z téhož zdroje – z veřejného zdravotního pojištění.

Změna, která je nutná

Nespravedlivé odměňování pracovníků kritizují odbory dlouhodobě. Každá vláda sice tuto zásadní připomínku odborů vždy s vážnou tváří vyslechla, pro nápravu ale nic neučinila. Rozdíly v odměňování sester ve státním a soukromém sektoru jsou přitom obrovské (viz tabulku).

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) Dagmar Žitníkové byl ale tentokrát učiněn velký krok k vyřešení tohoto nedostatku. Ministr zdravotnictví sdělil, že touto otázkou se již na ministerstvu zabývá speciální pracovní skupina. „Jejím úkolem je nalezení řešení jak pro platovou, tak mzdovou sféru, kde má však stát omezené možnosti a je především na odborových organizacích a managementu nemocnic, jak k celé záležitosti přistoupí,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Příslib, že se bude vláda tímto problémem vážně zabývat, dal i premiér Andrej Babiš. „Systémová opatření, po kterých volají odboráři – jako narovnání tarifů nebo ty příplatky na směnnost v lůžkové péči – nebyly řešeny. My samozřejmě tyto požadavky vnímáme. Připravujeme rozpočet na 2019 a chceme to řešit prioritně. Z hlediska navyšování platů pro nás mají prioritu resorty zdravotnictví a školství,“ sdělil premiér Babiš. „Jsem moc ráda, že pan premiér chce tady tuto nerovnost řešit. A že zde všichni uvědomují, že takto diskriminačně není možné ve zdravotnictví dál pokračovat,“ konstatovala šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

Filip Kůt Citores

Foto: Marie Klírová, OSZSP


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 20/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

 

Share