Zákon o neziskových nemocnicích čelí křížové palbě oponentů

Schválení jedné z vládních priorit pro oblast zdravotnictví – zákona o neziskové zdravotnické organizaci, jenž má umožnit vznik páteřní sítě nemocnic zajišťující kvalitní a dostupnou zdravotní péči v celé České republice – je stále v nedohlednu. Vzhledem k obrovskému množství zásadních připomínek z ostatních resortů byl zákon prozatím stažen z projednávání ve vládě – zřejmě jej bude třeba přepracovat.

Zákon o neziskové zdravotnické organizaci vychází z programového prohlášení vlády. Koaliční strany se před třemi lety zavázaly připravit zákon o veřejných neziskových zdravotnických nemocnicích, který by měl umožnit nejen jejich transparentnější a efektivnější řízení, ale také zajistit páteřní síť nemocnic, jež by garantovala občanům kvalitní a dostupnou zdravotní péči na celém území České republiky.

Neziskový princip spočívá v tom, že by veškeré příjmy takové zdravotnické organizace musely být využity pouze na úhradu výdajů spojených s její činností. Kromě poskytování zdravotní péče by šly příjmy z těchto organizací i na související výzkumnou, vývojovou a inovační činnost a spolupráci s vysokými školami a dalšími vzdělávacími zařízeními při uskutečňování klinické a praktické výuky.

Zdravotní pojišťovny by podle návrhu měly ze zákona povinnost s takovouto organizací uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Na „neziskovky“ by se podle návrhu převedly některé stávající státní příspěvkové organizace poskytující lůžkovou zdravotní péči, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví. V seznamu jsou v tuto chvíli přes tři desítky zařízení, mohla by však vznikat další. Zakladatelem veřejné neziskové zdravotnické organizace by podle návrhu mohla být právnická i fyzická osoba. Ministerstvo zdravotnictví by však muselo poskytnout souhlas. Ministerský, resp. vládní souhlas by byl potřeba i v případě, že by zakladatelem „neziskovky“ byla jiná organizační složka státu.

Návrh zákona také definuje tzv. univerzitní nemocnice. Stávající právní forma totiž podle navrhovatelů nevyhovuje potřebám fakultních nemocnic. „Právní forma státní příspěvkové organizace neumožňuje vytvářet pro činnost fakultních nemocnic potřebné podmínky, a to zejména v oblasti hospodaření, řízení a zajištění spolupráce s vysokými školami. Odpovídající právní úprava chybí zejména v případě zřizování a řízení společných pracovišť a financování výuky ve fakultních nemocnicích,“ vysvětlují navrhovatelé.

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 2/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share