Základní informace

Zdravotnické noviny jsou jediný tradiční odborný týdeník pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Kvalita a korektnost ZN jako nezávislého média se datuje již od roku 1952.

Základní pilíře Zdravotnických novin:

Odbornost – je základním synonymem týdeníku, garantovaná úzkou spoluprácí s předními odborníky, odbornými společnostmi, zdravotními zařízeními, pojišťovnami a dalšími profesními institucemi napříč zdravotnickým segmentem.

Nezávislost – smlouva o zapůjčení licence jednoznačně garantuje nezávislost a znemožňuje jakékoli tlaky na způsob interpretace a objektivitu či pravdivost vyznění zpráv ze strany politických, obchodních i zájmových skupin.

Korektnost – je základním principem od historie a v současném vydávání na ni hodlá navázat i faktická pravdivost a vyváženost v rámci odborných témat.

Spolupráce – základním principem je, stejně jako v historii, úzká spolupráce s předními odborníky, odbornými společnostmi, zdravotnickými zařízeními, pojišťovnami a dalšími profesními institucemi napříč zdravotnickým segmentem.

Srozumitelnost – Zdravotnické noviny kladou vysoký důraz na zpracovávání odborných témat srozumitelným způsobem i ve vztahu k laické veřejnosti, pochopitelně za zachování vysoké odborné kvality. To znamená, že s odbornými tématy se budou moci seznámit kromě lékařů i pacienti a ostatní laická veřejnost.

Cena pro předplatitele lékaře je 30 Kč, roční předplatné 2000 Kč včetně pravidelné odborné přílohy ZN Plus, která je určena lékařům a farmaceutům.
Cena pro předplatitele nelékaře je 26 Kč, roční předplatné 1700 Kč za noviny včetně mimořádných příloh určených pro sestry i pacienty.

Registrace MKČR 22859, ISSN 0044-1996
Náklad 20.000 ks
Periodicita – týdeník

Zdravotnické noviny vydává vydavatelství A 11, s. r. o. na základě oprávnění poskytnutého Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR.