Z redakční pošty: PEML 2002. 15 let poté…

Začátkem prosince 2002 se v Praze uskutečnila ojedinělá akce – Prague Emergency Medicine Lessons neboli PEML 2002. Tehdy poprvé do Prahy přijeli přednášet významní představitelé oboru Emergency Medicine (správně česky „pohotovostní medicína“) z Evropy a USA.

Význam této vzdělávací akce pro další rozvoj medicíny u nás pochopili a svou záštitou celou akci podpořili tehdejší předseda České lékařské společnosti JEP profesor Jaroslav Blahoš, tehdejší děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze profesor Štěpán Svačina, stejně tak tehdejší ministryně zdravotnictví doktorka Marie Součková a rovněž tehdejší vedoucí Katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ profesor Jiří Pokorný starší.

Ano, velmi rád vzpomínám na spolupráci s kolegy, kteří se na přípravě a zdárném průběhu akce podíleli. Zejména na tehdejšího vědeckého sekretáře Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof primáře Čestmíra Kalíka z Příbrami, dále na kolegy Jiřího Pokorného mladšího, Milana Šaška a Joseho Dizona. To jsme ještě věřili, že změna je v dohledné době možná.

Při přípravě programu jsme měli neuvěřitelné štěstí, když naše pozvání, přijet přednášet do Prahy, přijaly takové osobnosti světové pohotovostní medicíny jako profesorka Judith Tintinalli z USA, hlavní editorka nejprestižnější světové učebnice pohotovostní medicíny, která v roce 2016 vyšla již v 8. vydání. American College of Emergency Physicians zastupoval profesor James C. Holliman, který ve Velké aule starobylého Karolina při slavnostním zahájení akce přednesl tzv. keynote lecture na téma „What Is Emergency Care?“. Plný text jeho přednášky, která byla simultánně tlumočena, si mohou zájemci přečíst v Prague Medical Report, Vol. 105 (2004), No. 1, p. 5-12, který vydává  1. LF UK v Praze, nebo český překlad přednášky vyšel ve Zdravotnických novinách, příloze Lékařské listy, dne 10.7.2003. European Society for Emergency Medicine reprezentoval její tehdejší vědecký sekretář profesor Francesco Della Corte z Itálie a britskou školu profesor John Ryan, který v současnosti působí doma v Dublinu.

Kde ty loňské sněhy jsou

Inu pokrok nezastavíš – dnes máme etablovaný lékařský obor „Urgentní medicína a medicína katastrof“, ve většině nemocnic můžete narazit na „Oddělení urgentního příjmu“, mladí lékaři se mohou oboru učit z kvalitních českých knih, mezi nimiž vyniká Urgentní příjem od Martina Poláka, který v roce 2016 vyšel již ve druhém doplněném vydání. Ale pohotovostní medicína, ona „emergency medicine“ v plné šíři a nezbytných souvislostech medicínských, organizačních, ekonomických a společenských, to není. Ještě před pár lety mě to velmi rmoutilo. Poté co jsem strávil nějaký ten pátek na skutečných Emergency Departments v Anglii, Irsku a USA jsem se uklidnil. Přijdou mladí – a budou to dělat po svém.

V neposlední řadě…

Letos v létě jsem sledoval zprávy v našich médiích o tom, jak někde chybí lékaři na LPS (Lékařská pohotovostní služba, pro děti i dospělé) a jak je musí zastupovat přetížení kolegové z nemocnic. Jsem přesvědčen, že pokud by nebyla „chyba v matrixu“ a neodkladná péče přednemocniční a časně nemocniční by byla organizovaná skutečně v souladu s moderními světovými trendy (emergency care, emergency medicine, emergency departments), nemuseli by dnes organizátoři zdravotnictví hrozit praktickým lékařům pokutami a nejspíše by se nemusela zavírat ani některá interní oddělení v nemocnicích. Kdopak asi drží v ruce „Černého Petra“?

Autor: MUDr. Vít Mareček


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 37/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share