Výběrové řízení – Vrchní sestra okresního střediska ZZS v Kolíně

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

 

VRCHNÍ SESTRA OKRESNÍHO STŘEDISKA ZZS V KOLÍNĚ

Požadavky:

• ukončené vzdělání alespoň na vyšší odborné zdravotnické škole pro činnost na úseku neodkladné péče, ARIP a akutního příjmu;
• výhodou praxe při řízení kolektivu zdravotnických pracovníků;
• znalosti právních předpisů a standardů ošetřovatelské péče souvisejících se zdravotnickou záchrannou službou;
• registrace pro práci bez odborného dohledu podle z. č. 96/2004 sb.;
• organizační, komunikační a řídící schopnosti, morální a občanská bezúhonnost;
• předložení koncepce pro rozvoj pnp v oboru ošetřovatelské péče okresního střediska zzs (max. 2 stránky).

Požadované doklady k přihlášce:

• strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
• ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + osvědčení o registraci (bez odborného dohledu);
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
• souhlas se zpracováním osobních údajů.

Písemné přihlášky (ne e-mailem) přijímá do 28. 7. 2017 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.

Share