Výběrové řízení: Primáři/přimářky

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace Ing. Vladislava Filová
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčních míst

Primářů / primářek

oblastních středisek Pelhřimov, Havlíčkův brod, Třebíč, Jihlava, Nové město na
Moravě a vedoucího lékaře / lékařku Zdravotnického operačního střediska Kraje vysočina, p.o.

Požadujeme:

• specializovaná způsobilost ze základního oboru nebo UM a MK nebo
v přípravě na atestaci um a mK
• minimálně 5 let praxe v akutní medicíně (výhodou je praxe na ZZS)
• občanskou a právní bezúhonnost
• znalost principů řízení příspěvkové organizace
• znalost legislativních norem pro činnost ZZS
• základní znalost ekonomiky, financování zdravotnických organizací a vztahů
se ZP
• organizační schopnosti
• schopnost efektivní komunikace
• smysl pro týmovou práci
• schopnost motivace zaměstnanců
• schopnost samostatného rozhodování

Nabízíme:

• odpovídající ohodnocení
• pracovní seberealizaci a osobní rozvoj
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
• ověřená kopie dokladu o vzdělání (specializovaná způsobilost v základním
oboru nebo v oboru um a mK), případně přihláška k atestaci UM a MK
• licence člK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
• strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefon, e-mail
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• návrh koncepce řízení oblastního střediska s důrazem na kvalitu
poskytování PNP, motivaci lékařů, získávání nových lékařů, získání
a udržení odborných znalostí všech zdravotnických pracovníků a to
v rozsahu max. 2 stran A4

KONTAKT:

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 31. 10. 2017 na adresu:
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace,
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava. Obálku označte heslem: výběrové řízení –
primář oblastního střediska (do závorky uveďte oblast, případně oblasti, pro
kterou se do vŘ hlásíte) nebo vedoucí lékař ZOS ZZS KV.

Předpokládaný nástup k 1. 1. 2018.


Kontaktní osoba pro případné dotazy a další informace: MUDr. Petr Novotný,
náměstek LPP, tel.: 567 571 250, 724 185 792, e-mail: novotny@zzsvysocina.cz

Share