Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: Vrchní sestra Kliniky pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici:

Vrchní sestra

Kliniky pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

 

Požadavky:

 • způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
 • trestní bezúhonnost
 • minimálně 5 let praxe v klinickém oboru (např. interna, chirurgie…)
 • VŠ vzdělání (Bc., Mgr.), VOŠ nebo PSS

Další požadavky:

 • zkušenosti v řídící pozici výhodou
 • znalost práce na PC
 • komunikační, řídicí a organizační schopnosti
 • schopnost edukační, přednáškové a publikační činnosti
 • občanská a morální bezúhonnost

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • životopis s přehledem dosavadní profesní praxe
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), případně doklad o jeho vyžádání
 • písemná koncepce řízení pracoviště v uvedené funkci
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky zasílejte do 4.6.2018 na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, personální náměstkyně, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

 

Share