Vláda chce spravedlivější přerozdělování pojistného

Poslanecký výbor pro zdravotnictví doporučil ke schválení vládní normu, podle níž by měly zdravotní pojišťovny dostávat více peněz na chronické pacienty, a celkově by se měl změnit mechanismus přerozdělování peněz ze systému veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny by tak do budoucna díky novému zákonu neměly být motivovány už jen k získávání relativně zdravých a na péči nenákladných klientů.

Podle vlády stávající systém přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění není spravedlivý ke zdravotním pojišťovnám, které mají velký podíl nákladných pacientů. V současnosti se pojistné přerozděluje jen na základě demografických údajů, jako je věk a pohlaví, a dostatečně se tak nezohledňují další faktory vypovídající o zdravotním stavu a tedy nákladnosti pacienta pro zdravotní pojišťovnu. „Současný způsob přerozdělení založený pouze na demografických ukazatelích je charakteristický nízkou prediktivní silou ve vztahu ke skutečným nákladům pojišťoven na jednotlivé pojištěnce, tzn. s jeho využitím nelze tyto náklady s uspokojivou přesností předpovídat,“ konstatují tvůrci zákona. Vláda proto v nové úpravě, kterou nyní doporučuje výbor pro zdravotnictví ke schválení s platností od roku 2018, navrhuje, aby byly nadále kromě věku a pohlaví zohledňovány také ty chronické nemoci, které jsou spojeny s vyšší spotřebou léčivých přípravků a jsou z hlediska nákladovosti pacienta klíčové. Podle tvůrců zákona však ovlivňují náklady pojišťoven na pacienta kromě diagnózy i například socioekonomický status nebo regionální příslušnost. I tato data by mohla přispět ke zpřesnění odhadů při hodnocení nákladovosti klientů pro zdravotní pojišťovny.

Jednoduše to nepůjde

V České republice funguje svobodná volba zdravotní pojišťovny, která je v současnosti hlavním důvodem, proč lze vůbec hovořit o konkurenčním prostředí na trhu se zdravotním pojištěním. Současný stav, kdy jedna pojišťovna má výrazně více nákladných pacientů než druhá, však podle předkladatelů zákona nelze řešit selskému rozumu se nabízejícím rovnoměrným zastoupením různě nákladných pojištěnců u zdravotních pojišťoven. Takové řešení by podle vlády vyžadovalo kompletní změnu systému, jež by nutně musela vést k narušení principu svobodné volby. „Bez vyloučení svobodné volby zdravotní pojišťovny nelze zajistit, aby zastoupení různě nákladných pojištěnců bylo u zdravotních pojišťoven rovnoměrné. Zrušení volby zdravotní pojišťovny by ale fakticky vyloučilo konkurenční soutěž mezi zdravotními pojišťovnami,“ zdůvodňují předkladatelé, proč nelze aplikovat „jednoduché řešení“.

Více se dočtete v aktuálním čísle ZN 20/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share