Vedoucí mzdového a personálního odd.

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

vedoucí oddělení personálního a mzdového

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání, popř. středoškolské
• minimálně 5 let praxe na pozici personalista,
• výborná znalost pracovně-právních předpisů,
• velmi dobrá uživatelská znalost PC,
• organizační, komunikační a řídicí schopnosti,
• znalost programu VEMAvýhodou.

Přihláška musí obsahovat
název funkce (tj. vedoucí Oddělení personálního a mzdového)
a zařízení, v němž má být funkce vykonávána (tj. masarykův onkologický ústav),
datum a vlastnoruční podpis.

Přihláška musí být doložena:
• stručným životopisem s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,
• fotokopiemi dokladů o dosaženém vzdělání,
• prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů uchazeče podle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pro účely výběrového řízení a předána k poštovní přepravě nebo osobně doručena nejpozději 15. března 2017 (včetně) na adresu:

Masarykův onkologický ústav
Oddělení personální a mzdové
Žlutý kopec 7
656 53 Brno.

Share