Tomáš Válek: Nikdo nechce absolvovat „polodegradované“ studium

Poslaneckou sněmovnou i Senátem prošla novela Zákona 96/2004 Sb. O vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Novela  ale nepřinesla pro všeobecné sestry mnoho pozitiv, nebudu tvrdit, že je vše úplně špatně, visí však zde velké ALE. S určitostí vítáme zrušení odborného dohledu, konečně nastává situace, že pokud něco vystuduji, jsem plně kompetentní vykonávat svou práci.

Ministerstvo zdravotnictví však slibovalo zrušení dvoukolejnosti vzdělávání pro všeobecné sestry, tato situace nenastala a zavedla se další možnost studia tzv. 4+1. Během jednoho roku dostudovat 2200 hodin, napsat absolventskou práci, obhájit ji a zvládnout absolutorium. Bude vůbec o takovéto studium zájem. Ministerstvo zdravotnictví trvá na tom, že tento model vzdělávání přivede masy zájemců o vzdělání všeobecné sestry. Z internetových diskuzí a reakcí je však možno vysledovat, že tomu je opačně, končící zdravotničtí asistenti mají zájem studovat vysokou školu, nechtějí „polodegradované“ studium, jak ho sami někteří nazvali. Asistenti, kteří v praxi již jsou a chtěli by tento jeden ročník dostudovat, budou muset zřejmě zdravotnictví na rok opustit a vrátit se do školních lavic. O distanční formě studia prozatím nebyla řeč a ani si nedovedu tuto formu představit. Nehledě k tomu, že prozatím neznáme náplň tohoto nového studijního pokusu. Rád bych znal odpověď ministerstva zdravotnictví, kolik nových nelékařských pracovníků nám do zdravotnictví přibude.

Zrušení celoživotního vzdělávání je chyba

Ale abych se stále nevracel k pregraduálnímu vzdělávání, novela nám zrušila i to celoživotní, což považuji za ještě větší chybu. Ošetřovatelství je velmi progresivně vyvíjející se obor a ustrnout po ukončení pregraduálního vzdělávání na místě je zcela nepochopitelný krok. Samozřejmě zde budeme vždy mít skupinu pracovníků, kteří se budou vzdělávat i nadále, budou dohledávat informace sami, ale taky zde budeme mít poměrně velkou skupinu, která se vzdělávat nebude. No a v neposlední řadě nám poslanci do zákona vnutili tradiční čínskou medicínu. Tento zákon je o vzdělávání ošetřovatelského personálu, nikoli o vzdělávání medicíny.

Obrátíme se na Evropskou komisi

Lékaři by nedopustili, aby se tradiční čínská medicína objevila v jejich zákoně, proto ji poslanci zanesli do zákona našeho. Nebudu tvrdit, že jako doplňková služba zdravotnictví může čínská medicína být, ale nevidím důvod, proč se objevuje právě v zákoně o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Uvidíme, co nám přinese budoucnost tohoto zákona.

Našim zákonodárcům bych chtěl oficiálně sdělit, že jsme již oslovili Evropskou komisi s žádostí o přezkum této novely, zda se zdravotnický pracovník může nazývat všeobecná sestra s novým typem vzdělávání. Neskutečně mě mrzí přístup české politické scény, která absolutně nereflektuje připomínky profesních skupin, které se snaží hájit zájmy nelékařských zdravotnických pracovníků, a opravdu tvrdým způsobem schvaluje zákony ne pro lidi, ale pro sebe. A platí to napříč vládnoucím politickým spektrem.

Bc. Tomáš Válek, Dis

Předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků

 

 

Čtěte také:

Změny ve vzdělávání sester prošly senátem i s čínskými léčiteli

Zdravotní bratr: Profese sestry je především o praxi

Stanovisko Vědecké rady ČLK a komentář prezidenta ČLK

Rostislav Vyzula: Zákon je naopak ochranou před šarlatány

 

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 25/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share