Thomayerova nemocnice: Výběrové řízení na pozici primář očního oddělení

Ředitel Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

PRIMÁŘ OČNÍHO ODDĚLENÍ

Požadavky:

• VŠ lékařského směru + specializovaná způsobilost v oboru
• nejméně 10 let praxe v oboru
• licence ČLK pro výkon vedoucí funkce
• zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 sb.
• organizační, komunikační a řídící schopnosti
• negativní osvědčení dle zákona č. 451/1991 sb.
• vědecká a publikační činnost
• přehled provedených operačních výkonů
• zkušenosti s chirurgií zadního segmentu podmínkou

K přihláškám uchazečů musí být připojen strukturovaný životopis se zaměřením na odbornou praxi a fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci, osvědčení dle zákona č. 451/1991 sb., doklady o zdravotní způsobilosti, výpis z rejstříku trestů, přehled publikační činnosti, příp. stanovisko (doporučení) odborníků.

V přihlášce uchazeč dále uvede telefonické a emailové spojení. Poskytnutím osobních údajů na uvedenou adresu dává uchazeč souhlas Thomayerově nemocnici se zpracováním a uchováním uvedených osobních údajů. Tyto údaje poskytuje uchazeč správci Thomayerovy nemocnice, IčO 00064190, výhradně za účelem výběrového řízení a to na pouze dobu nezbytně nutnou pro tento účel.

Písemné přihlášky přijímá do 5. 10. 2018 sekretariát zaměstnaneckého odboru na výše
uvedené adrese.

Share