ZN Plus 16/2017 – KARDIOLOGIE

téma ZN Plus: KARDIOLOGIE Sekundární prevence ICHS – novinky z klinického výzkumu Poznatky z posledních 2–3 let mohou zásadně změnit vyhlídky pacientů v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční. Kongresy/semináře: Léčba dyslipidémie u tizikových osob […]

Přečíst >

ZN Plus 14/2017 – DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

téma ZN Plus: DĚTSKÁ PSYCHIATRIE Posttraumatická stresová porucha u dětí Jde o následek traumatické zkušenosti, kterou dítě nemůže zvládnout vlastní adaptací. Přístup v akutní situaci vyžaduje uklidnění dítěte a blízkých pečujících osob, zajištění bezpečí […]

Přečíst >

ZN Plus 12/2017 – UROLOGIE

téma ZN Plus: UROLOGIE Domácí hemodialýza Výhodami domácí hemodialýzy (HHD) jsou soukromí a intenzivnější léčebný režim přizpůsobený navyklému způsobu života. Je vhodná i tam, kde standardní režim nestačí. Počet pacientů na HHD je v […]

Přečíst >

ZN 10/2017

ročník 66 • číslo 10 • 6. 3. 2017 Příliv peněz do zdravotnictví pohltí hlavně zvýšení platů Drobná změna pravidel zachrání mnoho životů Nemocnice chtějí výjimku z pravidel zveřejňování smluv R. Prymula náměstkem […]

Přečíst >

ZN Plus 10/2017 – PEDIATRIE

téma ZN Plus: PEDIATRIE Průduškové astma u malých dětí Astma malých dětí je nejčastěji aktivováno infekcí. Marná snaha o imunizaci vysoce infekčním prostředím může vest až k trvalé poruše plicních funkcí. Imunostimulace bývá falešnou stopou. Poruchy […]

Přečíst >

ZN Plus 8/2017 – PSYCHIATRIE

téma ZN Plus: PSYCHIATRIE Současné postupy v léčbě schizofrenie Léčba schizofrenie kombinuje farmakologické a nefarmakologické postupy. Základem zůstávají antipsychotika, značný je příklon k farmakům 2. generace. Výhodné je využití dlouhodobě působících […]

Přečíst >

ZN Plus 7/2017 – CHIRURGIE

téma ZN Plus: CHIRURGIE Chirurgická terapie karcinomu jícnu V mezinárodním srovnání patříme mezi země se středním výskytem zhoubných nádorů jícnu. Významnou prekancerózou je Barettův jícen. Diagnostika je pozdní a operovat lze jen asi 23 % diagnostikovaných. […]

Přečíst >

ZN 7/2017

ročník 66 • číslo 7 • 13. 2. 2017 Kardiologové: ani mládí, síla a fyzická kondice nejsou prevencí proti náhlému úmrtí Záměr platit za doktorandy pojistné se komplikuje Odborový svaz vyhlásil stávkovou pohotovost […]

Přečíst >

ZN Plus 6/2017 – ALERGOLOGIE

téma ZN Plus: ALERGOLOGIE Primární prevence alergických nemocí Alergie vzniká jako porucha aktivní imunitní tolerance. Velmi se liší pohledy na tuto problematiku dané stále probíhajícím, nesjednoceným výzkumem i komerčními zájmy, znemožňujícími […]

Přečíst >
1 2 3 7