Systém eReceptů postihl výpadek. Lékárníci si stěžují na špatnou komunikaci

V pátek 9. března postihl systém eReceptů masivní výpadek spojení s centrálním úložištěm elektronických receptů. Česká lékárnická komora okamžitě zareagovala tiskovým prohlášením, ve kterém kritizovala přístup Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který prý na tuto krizovou situaci nereagoval dostatečně pružně zejména v komunikační rovině. Ústav se ovšem proti kritice lékárníků zásadně ohradil – na situaci prý reagoval okamžitě.

Podle České lékárnické komory (ČLnK) došlo k přerušení spojení mnoha lékáren s centrálním úložištěm elektronických receptů, přičemž problém nemohl být způsoben místními výpadky internetového připojení nebo nedostatky v softwarovém vybavení lékáren. „Nefunkčnost se projevila v různých regionech a s různou intenzitou a délkou. Lékárníci požadují vysvětlení a nápravu,“ uvedla ČLnK ve svém promptně rozeslaném tiskovém prohlášení, k jehož sepsání se podle prezidenta komory Lubomíra Chudoby lékárníci rozhodli kvůli nedostatečné komunikaci ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Při masivním nárůstu stížností našich členů na nefunkčnost systému a s ohledem na nedostatečnou komunikaci ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsme sami o problému informovali média,“ vysvětlil Lubomír Chudoba, podle kterého se lékárníci okamžitě poté, co zaznamenali výpadek systému, snažili aktivně najít příčinu a kontaktovat SÚKL. „Většina marně, na telefonní linky SÚKL se totiž nedovolali,“ uvádí ČLnK.

Lékárníci jsou na systému závislí

Lékaři i lékárníci vyjadřovali své obavy z podobných výpadků systému ještě před jeho spuštěním. Závislost na systému, který je podle nich ne zcela technicky doladěný a odzkoušený, prý skýtá rizika ve vztahu k poskytování zdravotní péče. Tento případ pak obavy lékárníků pouze potvrdil. „Poslední pracovní den týdne lékárníci nemohli v dopoledních hodinách vydat léky mnoha pacientům, včetně akutně nemocných, kteří potřebovali antibiotika. Kromě lékárníků zaznamenali výpadek také předepisující lékaři,“ uvádějí lékárníci s tím, že lékaři mohou na rozdíl od nich reagovat na situaci předepsáním klasického listinného receptu. Lékárníci i jsou však zcela závislí na funkčnosti systému. „Lékárníci však na eRecept v případě výpadku centrálního úložiště vydat lék nemohou. Mnozí proto především z ohledu na své pacienty vyzvali své spádové lékaře k předepisování listinných receptů,“ uvedli lékárníci.

Zvedejte nám telefony, žádají lékárníci

Lékárnici i lékaři si na komunikaci se SÚKL stěžují už delší dobu. Tato krizová situace jen opět rozdmýchala vášně mezi oběma znesvářenými stranami. Podle lékárníků se musí komunikace mezi ústavem a lékárníky zásadně zlepšit, neboť jsou to právě lékárníci a lékaři, kteří jsou v podobných situacích nuceni jednat s veřejností, která od nich taktéž požaduje vysvětlení. „Není možné, abychom nebyli informováni o problému, kvůli kterému je ohrožena zdravotní péče. Nikdo nám nezvedal telefony a komunikace byla navázána víceméně až po odstranění závady,“ kritizoval postup ústavu Lubomír Chudoba s tím, že ČLnK požaduje také vysvětlení takto masivního výpadku.
„V případě výpadku je potřeba mít k dispozici funkční záložní řešení, o kterém jsme připraveni s ministerstvem jednat,“ uzavřel Chudoba.

SÚKL kritiku jednoznačně odmítá

Lékový ústav ale podle očekávání kritiku lékárníků jednoznačně odmítl. Díky rychlému jednání ústavu prý problém neměl na pacienty dopad. Výtky lékárníků ohledně nedostatečné komunikace ústav taktéž odmítá. Reagoval prý bez prodlení a na linkách call centra byli zaměstnanci připraveni odpovídat na otázky. „Zásadně odmítáme kritiku České lékárnické komory, že Státní ústav pro kontrolu léčiv s lékárníky nekomunikoval. SÚKL ihned po zjištění a prvotní analýze problému i následně během výpadků komoru průběžně informoval. SÚKL také okamžitě umístil krátkou informaci na oficiální web www.epreskripce.cz a odpovídal na dotazy nejen v rámci call centra a tiskového oddělení. Operátoři vyřídili drtivou většinu příchozích hovorů. V případě několika málo hovorů, které se ve špičce nepodařilo vyřídit, pak operátoři kontaktovali volající zpět,“ hájí se SÚKL.

Za hodinu bylo po všem, pacienti ohroženi nebyli

Podle SÚKL byl výpadek úložiště elektronických receptů způsoben výpadky infrastrukturních služeb, které centrální úložiště používá. Plná funkčnost systému prý ale byla obnovena během pouhé hodiny a navíc nedošlo k úplnému zablokování systému. „Výpadky systému probíhaly během této doby na frekvenční bázi, nedošlo tedy k totálnímu zablokování, někteří lékaři a lékárníci tak problém vůbec nezaznamenali. Lékaři v takovéto situaci předepisovali listinné recepty a pacienti se tak ke svým lékům dostali,“ uvádí SÚKL ve své mediální obhajobě s tím, že navíc ihned kontaktoval největší zdravotnická zařízení, která na vzniklou situaci upozornil. „Po hodině byla celá veřejnost informována o vyřešení problému. Neznáme tedy důvod toho, proč Česká lékárnická komora šíří poplašné zprávy. Okamžitě jsme přijali nápravná opatření tak, aby se tento problém v budoucnu již neopakoval. Pacientům, lékařům a lékárníkům se omlouváme za způsobené komplikace,“ omluvil se nakonec ústav.

Filip Kůt CitoresVíce se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 12/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share