Stomatologů máme dost. Proč se tedy potýkáme s jejich nedostupností?

V České republice působí podle České stomatologické komory přes 8 tisíc zubních lékařů. K dokonalému pokrytí by nám přitom teoreticky stačilo i pouhých 5 tisíc stomatologů. Přesto se však řada Čechů potýká s nedostupností zubní péče v místě svého bydliště. Zubařům totiž chybí motivace otevírat si praxi v méně lukrativních a odlehlých oblastech České republiky. Tento dlouhodobý problém by měl vyřešit dotační program ministerstva zdravotnictví, který má být spuštěn už v květnu tohoto roku.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) spolu s prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem představili na společné tiskové konferenci dotační program, který by měl pomoci vyřešit chronický problém s nedostupností stomatologické péče v České republice. Hlavním cílem je zajistit rovnoměrné rozmístění stomatologické péče ve všech regionech České republiky. „Cílem programu je motivovat zubní lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech tak, aby byla zajištěna dostupnost stomatologické péče rovnoměrně ve všech regionech a pacienti nemuseli daleko dojíždět. Dotace pomůže zubařům pokrýt vysoké počáteční výdaje spojené se zařízením ordinace, například na nákup křesla, rentgenu atd.,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že právě vysoké počáteční náklady často lékaře odrazují od zřizování si praxe v méně lukrativních oblastech republiky – mají zkrátka obavy, že by se jim vynaložené prostředky nevrátily.

Bez komunikace by to nešlo

Na přípravě dotačního programu spolupracovalo ministerstvo zdravotnictví přímo s Českou stomatologickou komorou, která disponuje nejen zkušenostmi ze zubní praxe, ale také cennými informacemi, které se týkají dostupnosti zubařů v jednotlivých regionech České republiky (viz mapa dostupnosti stomatologické péče níže. „Velice vítáme snahu ministerstva zdravotnictví řešit nerovnoměrné rozložení stomatologické péče. Doufáme, že se přidají i zdravotní pojišťovny, aby se definitivně vyřešil nedostatek zubních lékařů v některých regionech.


Česká stomatologická komora na pravidlech programu spolupracovala tak, aby maximálně pomohl pacientům. Budeme se účastnit i práce v komisi, která bude přesně monitorovat, kde zubní lékaři chybějí a kde je podpoříme,“ pochválil aktivitu ministerstva Roman Šmucler s tím, že je to poprvé od revoluce, kdy se problematika dostupnosti zubní péče systematicky řeší. „Tento projekt neznamená nic menšího, než že se tu po 30 letech někdo systematicky zabývá zdravotnickou sítí – to se dodnes neřešilo. Začínáme se zabývat tím, ve které obci je a ve které není lékař, a konečně k tomu začínáme systematicky přistupovat,“ dodal šéf stomatologické komory.

Komise pro dostupnost stomatologické péče

Jistými počátečními informacemi o (ne)dostupnosti stomatologické péče v České republice disponuje ministerstvo zdravotnictví díky České stomatologické komoře již nyní, údaje jsou ale zatím jen přibližné. Pro dokonalé zacílení dotačního projektu, v jehož rámci budou moci podle předpokladu lékaři žádat o příspěvky od
1. května 2018, je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha třeba situaci ještě podrobněji zmapovat.

„Abychom si ještě lépe zmapovali dostupnost stomatologické péče, rozhodl jsem, že zřídíme Komisi pro dostupnost stomatologické péče, kde budou zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven – které jsou ze zákona odpovědny za zajištění péče pro své pojištěnce – a samozřejmě ze zástupců České stomatologické komory. Komise začne pracovat prakticky okamžitě a bude se zabývat vytipováním konkrétních oblastí, případně obcí, kde je stomatologická péče méně dostupná,“ vysvětlil Adam Vojtěch. Podněty pro komisi by měly přicházet od samotných pacientů.

„Zřídili jsme speciální emailovou adresu dent@mzcr.cz, kam občané mohou zasílat své stížnosti na nedostupnost stomatologické péče, resp. mohou nám říci, kde je z jejich pohledu péče nedostatečně zajištěna,“ dodal ministr zdravotnictví s tím, že tyto podněty poté bude ministerstvo spolu se zástupci stomatologů a zdravotních pojišťoven posuzovat a bude se snažit vytipovat oblasti, kam je třeba urychleně cílit dotace. Zřízení této speciální komise ocenil i Roman Šmucler, podle kterého je nezbytná už proto, že kolikrát ani starostové dané obce nemají přehled o tom, jaká je u nich dostupnost této zdravotní služby.

„Když řešíme námitky, kde zubaři jsou a nejsou, tak v devíti z deseti případů zjistíme, že starosta vůbec neví, kolik tam má zubních lékařů a zda jich má dostatek. Řešili jsme ale i jeden komický případ, kdy jedna obec měla mít 15 zubařů, měla jich 23, a přesto si stěžovala,“ prozradil Roman Šmucler.

Proč tedy nejsou zubaři na venkově?

Skutečnost, že se mnohým lékařům nevyplatí zřizován praxí ve vesničkách a malých obcích však není jedinou příčinnou nedostupnosti zubní péče v některých oblastech republiky. Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je stávající neuspokojivý stav zapříčiněn i dalšími faktory. V první řadě je na vině způsob, jakým zdravotní pojišťovny v minulosti rozdělovaly prostředky z veřejného zdravotního pojištění. „My jsme v minulosti, po tzv. oranžové tsunami, přesunuli asi polovičku peněz stomatologie do nemocnic – bylo to úžasné, ale prostě za polovičku peněz je polovička stomatologie. Hodně z vás, kteří to teď sledujete (novináři, pozn. red.), si svého zubního lékaře platíte – je tu ale část pacientů, kteří si ho platit nechtějí nebo nemohou,“ vysvětlil novinářům Roman Šmucler.

Další příčinu vidí šéf stomatologů ve způsobu uzavírání smluv.  Zdravotní pojišťovny prý totiž v minulosti podepisovaly nové smlouvy do center krajských měst a ne zpátky na venkov a také nepodporovaly přebírání praxí i s pacienty, ale dovolovaly vytváření nových. „Velmi často tu smlouvu dostali mladí kolegové. To není špatně, ale jsou to prostě tři až čtyři roky určitého chaosu, než si pacienti toho lékaře najdou,“ upřesnil Roman Šmucler, podle něhož by se zdravotní pojišťovny měly soustředit především na svůj primární úkol – zajistit zdravotní péči pro 10 milionů svých pojištěnců. Dnes se prý totiž soustředí zejména na vykázané výkony. Podle prezidenta České stomatologické komory působí v České republice dostatek zubních lékařů. Při přepočtu 2000 pacientů na jednoho zubního lékaře, což je podle komory přijatelný počet pacientů umožňující poskytovat kvalitní zubní péči, by nám podle Romana Šmuclera stačilo 5000 zubařů při úvazku 1,0.

Podle posledních propočtů České stomatologické komory jich však v současnosti máme přes 8 tisíc. „Čili problém v tom žádný není, jen se zdravotní pojišťovny musejí více snažit, aby nasmlouvaly zubní lékaře pro své pacienty,“ poznamenal Roman Šmucler. Mezi další faktory negativně ovlivňující dostupnost stomatologické péče patří podle Romana Šmuclera také například měnící se požadavky mladších pacientů. „Spousta pacientů je ráda, když zubní lékař pracuje od rána do večera. Typická malá ordinace však měla často výpadky,“ uvedl Roman Šmucler, podle něhož může být do budoucna také problém s tím, že v současnosti se chystá prodat praxi na 1500 zubních lékařů. Mladí lékaři se však na venkov příliš nehrnou. „Typický mladý zubní lékař je maminka s malými dětmi.  Mám jistou obavu, že když jí nabídnou ubytování někde na samotě v lese, že nebude úplně šťastná, protože chce mít asi školku, školy pro děti atd.,“ poznamenal.

Fakulty by měly přijímat více studentů

Jisté řešení do budoucna vidí Roman Šmucler také v přijímání vyššího počtu studentů na lékařské fakulty. Konkrétně tedy studentů z České republiky, u kterých je vyšší pravděpodobnost, že si zde po ukončení studia také otevřou stomatologickou praxi. „Uvítali bychom, kdyby naše vlastní lékařské fakulty přijímaly více občanů České republiky,“ řekl šéf zubařů s tím, že velká část „bezplatných“ studentů na fakultách jsou občané Slovenska. To by samozřejmě nebyl problém, jazyková bariera díky podobnosti jazyka odpadá – problém je ovšem to, že Slováci už u nás nezůstávají.

„Donedávna nám všichni zůstávali v České republice, protože jsme na tom byli lépe – v tuhle chvíli nám ale odcházej dokonce i Češi,“ konstatoval prezident České stomatologické komory. Více českých studentů by si nejvyšší představený stomatologů uměl představit i za cenu toho, že by si studenti platili první ročník sami. „Zákon to umožňuje, nic bychom nemuseli měnit a fakulty by asi byly rády, že si něco vydělají,“ myslí si Roman Šmucler. A zřejmě by tuto možnost ocenila i řada studentů, kteří by se za normálních okolností nedostali takříkajíc „nad čáru“ – ať už kvůli kvótám, nebo kvůli mírně horším výsledkům u přijímacích zkoušek. „Když jsem se díval, koho nepřijali na lékařské fakulty, tak velmi často jsou to přesně lidé z těch problémových okresů. Třeba to gymnázium nebylo tak špičkové jako v Praze apod.,“ vysvětlil Roman Šmucler.

Zdravotní pojišťovny musejí změnit přístup

Podle České stomatologické komory je chystaný dotační program dobrým příslibem do budoucna. Komora může v rámci činnosti v Komisi pro dostupnost stomatologické péče sama vytipovat místa, na která je třeba se nejvíce zaměřit. Ministerstvo zdravotnictví pak bude podle Romana Šmuclera působit jako jakýsi politický garant a rozhodčí. Podle něj je však z hlediska dlouhodobé udržitelnosti klíčové, jak se budou chovat zdravotní pojišťovny – zda budou těmto lékařům dávat smlouvy. „Já bych strašně rád podpořil to, aby se zdravotní pojišťovny v Čechách konečně chovaly jako třeba v Německu. Dostávají 300 miliard, aby se postaraly o lidi, aby si nasmlouvaly lékaře a v dohodovacím řízení se domluvily, co je pro ně důležité, a ne jen, aby pasivně čekali na vyhlášku z Prahy, protože z Prahy nelze vymyslet vyhlášku, která by vyhověla všem,“ uzavřel prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Filip Kůt CitoresVíce se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 09/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share