STAPRO: Novinky v laboratořích

Stejně tak, jako se neustále vyvíjí medicína, vyvíjí se a přizpůsobují se i systémy a programy, které v ní používáme. V laboratorním systému FONS Openlims jsme ukončili zkušební provoz bakteriologického a epidemiologického systému, který svým uživatelům usnadní jak práci, tak oblast výzkumu.

Pro ústavní hygieniky a nemocnice má tento systém výhodu v tom, že lze snadno zmapovat riziková místa, kde dochází nejčastěji k přenosům bakterií.

Příkladem může být epidemiologický expertní systém. Ten dokáže upozornit vrchní sestru nebo hygienika na výskyt fenotypu bakteriálního kmene, jehož existence u dvou a více pacientů současně je bez přenosu statisticky nepravděpodobná. Pro ústavní hygieniky a nemocnice má tento systém výhodu v tom, že lze snadno zmapovat riziková místa, kde dochází nejčastěji k přenosům bakterií. Z výsledků reportů je totiž možné sledovat, zda se bakterie přenáší mezi pacienty na pokojích nebo zda je větší výskyt přenosů například v čekárnách. Tím lze předem predikovat nejrizikovější místa výskytu a vytvořit vhodná opatření proti šíření epidemií. Systém každý den provádí propočty pravděpodobnosti přenosu nozokomiálních kmenů mezi pacienty. Každý kmen si po omezený počet svých generací uchovává podobné reakční vzorce k testovaným antibiotikům. Na základě výsledků citlivostí systém sestavuje signatury jednotlivých instancí kmene, které hledá u téhož pacienta (nebo i napříč pacienty) ve stanoveném časovém rámci. Výsledky slouží jako podklad pro ústavního hygienika a také pro konzultující lékaře. Kumulativní nález u každého kmene uvádí dvě hodnoty. První je pořadí výskytu kmene v rámci totožné linie opakovaných nálezů, druhá je počet pacientů, u kterých došlo k výskytu stejného fenotypu téhož kmene. Konzultující lékař si tak může ihned zobrazit konzultační žurnály daných pacientů pro porovnání dalších okolností a terapeutických výsledků.

Bakteriologický expertní systém

V laboratořích a v nemocnicích šetří čas a peníze systém, který vyhodnocuje množství laboratorních výsledků a doporučení desítek vzorců Evropské komise pro testování antimikrobiálních citlivostí (EUCAST). Není v lidských silách testovat veškeré potřebné vzorce a sledovat všechny regule, které vydává EUCAST.

Hlavní výhodou systému je zvýšení interpretace a kvality výsledků. Umí „napovědět“, jak výsledky z laboratoře vyhodnotit a která antibiotika nejspíše urychlí pacientovu léčbu.

Proto firma STAPRO vyvinula expertní systém, který toto sleduje a vyhodnocuje automaticky. Následně automaticky provádí veškeré náležité kontroly. Vše probíhá on-line, takže systém včas zaznamená jakoukoli změnu platných direktiv EUCAST nebo jiných metodik. Hlavní výhodou systému je zvýšení interpretace a kvality výsledků. Umí „napovědět“, jak výsledky z laboratoře vyhodnotit a která antibiotika nejspíše urychlí pacientovu léčbu. Tím tedy snižuje náklady na pacientovu léčbu. Mimo jiné zjednodušuje práci mikrobiologa, který již nemusí věnovat tolik pozornosti klíčovým kombinacím ve výsledcích citlivostí. Nemocnice tak nejen dodržuje předepsané direktivy, ale hlavně zvyšuje efektivitu léčby pacientů. Kombinace obou modulů zajišťuje laboratoři efektivní vytěžení vlastních dat, efektivnější terapie a důležitou konkurenční výhodu pro laboratoř. Dodržování direktiv EUCAST sice není legislativně závazné, v případě forenzního řízení je však výhodou.

(více informací na: www.stapro.cz).

Autor: Ing. Ivan Červinka,
STAPRO s. r. o.Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 49/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share