Soukromí lékaři kritizují odborářskou neústupnost

Koalice soukromých lékařů se bouří proti snahám odborů zvrátit jejich dohody s pojišťovnami o úhradách péče pro rok 2019. Odbory totiž požadují navýšení tarifních platů o deset procent nad rámec dohodovacího řízení. Podle soukromníků by ale splnění tohoto požadavku nutně tyto dohody narušilo a navíc prý ani neřeší personální krizi a není motivační. „Vyhovíte odborům a odejde lékařská elita, zůstanou tady Cvachové,“ varují soukromí lékaři.

Koalice soukromých lékařů sdružuje lékaře z ambulantního sektoru. V tomto sektoru pracuje přibližně 30 tisíc lékařů a ještě vyšší počet ostatního zdravotnického personálu. Jejich oprávněné mzdové požadavky jsou ale podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky odborářskými snahami ohroženy. Podle ambulantních specialistů jsou navíc snahy odborů nesmyslné – plošné navyšování mezd o 10 procent prý již ztrácí svůj smysl, nikoho nemotivuje a neřeší personální krizi. „Nikoho nemotivuje, nepřináší lepší výkon. Všichni přece nepracují stejně, a ve stejné kvalitě. Když bude mít špičkový lékař stejný tabulkový plat jako podprůměrný lékař, bude to katastrofa pro náš zdravotní systém. Zdravotnictví s rovnostářskými platy nevychová nové Pomahače nebo Pirky,“ komentuje předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka.

Soukromníci chválí ministra

Úřadujícímu ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi se podle soukromých lékařů podařilo vytvořit prostředí, ve kterém se lze dohodnout. „Ministerstvo zdravotnictví má po letech v čele člověka, který úřadu rozumí, přistupuje k němu objektivně a neupřednostňuje jen jednu skupinu zdravotníků,“ uvádí v tiskové zprávě Koalice soukromých lékařů. Podle Petra Šonky se ministrovi především podařilo ukončit dosavadní praxi, ve které panovala veliká nerovnost mezi nemocnicemi a ambulantním sektorem. „Konečně vytvořil prostředí, kdy mohli všechny zúčastněné strany opravdu jednat a dohodnout se, což se stalo. Domluva zní cca 5% navýšení plateb pro všechny, tedy ambulantní i lůžkový sektor. Kromě toho dostanou nemocnice další prostředky na navýšení platů sestrám v trojsměnném provozu, s čímž plně souhlasíme. V minulosti nařízením ministra všechny peníze do zdravotnictví spolkly nemocnice, nyní se konečně dostalo také na ostatní zdravotníky, kteří díky této politice trpěli. Což mimo jiné vedlo k rozkladu primární péče na venkově a nedostatku praktických lékařů na venkově,“ domnívá se Petr Šonka.

O mzdách by se mělo vyjednávat individuálně

Soukromníci jsou toho názoru, že o mzdách by odbory měly vyjednávat vždy individuálně. „Mzdová politika je věcí zaměstnavatele a s konkrétním zaměstnavatelem by také měly odbory vyjednávat,“ píše Koalice soukromých lékařů. Podle Petra Šonky pětiprocentní růst úhrad v nemocnicích stejně nepokryje plošné navýšení platů. „Zaměstnancům v ambulantním sektoru také plošně nikdo nenavyšuje. Pokud chci zaměstnanci přidat, musím pro to hledat zdroje ve svém rozpočtu a nevidím důvod, proč by to mělo být v nemocnici jinak. Pětiprocentní navýšení úhrad navíc náklady nemocnic na plošné navýšení platů pokryje,“ dodává Šonka. K tomuto stanovisku se přitom přidává i Česká stomatologická komora, Sdružení ambulantních specialistů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Sdružení soukromých gynekologů ČR. Podle Šonky bylo pro dosavadní nevídanou míru shody přelomové to, že ministr Adam Vojtěch avizoval, že bude respektovat, na čem se dohodnou lékaři s pojišťovnami, nebude do dohod zasahovat ani je směrovat. „Dal tak průchod objektivnímu jednání a rychlému výsledku, kde jsou spokojeni všichni, až na odbory,“ uzavírá Koalice soukromých lékařů.

Filip Kůt Citores

Foto: Depositphotos


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 24/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

 

Share