Slíbený plošný růst platů se konat nebude. Odbory však ustoupit nechtějí

Přetahovaná o platy a mzdy ve zdravotnictví mezi vládou a odbory pokračuje. Na stranu ministerstva zdravotnictví se ale nově postavily i nemocnice a také soukromí lékaři. Dohodovací řízení o úhradách na příští totiž skončilo dohodou téměř se všemi segmenty zdravotní péče a zdá se, že zdravotnické odbory, které požadují plošné navýšení platů o 10 procent i pro příští rok, tahají nyní za kratší konec lana. I v případě neúspěchu odborů se však zdravotníci pracující v nepřetržitém provozu mohou těšit na lepší výdělek – ministerstvo totiž garantovalo, že zvýší sestrám o 5000 alespoň příplatky za směnnost.

Nejvíce nedostatkovým „zbožím“ na trhu práce ve zdravotnictví zůstávají sestry v lůžkové péči na pracovištích s nepřetržitým provozem. Jedním z opatření proti pokračující fluktuaci zdravotníků mělo být i opětovné plošné navýšení platů a mezd o 10 procent v roce 2019. Toto navýšení počátkem května přislíbil na setkání s odboráři i premiér Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Postoj ostatních stran – především pak nemocnic – ale pohled premiéra i ministra zdravotnictví na plošné navyšování platů nakonec přeci jen změnil. Premiér Andrej Babiš se minulý týden vyjádřil v tom smyslu, že nepovažuje plošné přidávání za spravedlivé a o růstu výdělku svých zaměstnanců by měli rozhodovat výhradně ředitelé.  Ministr zdravotnictví dokonce zpochybnil, že by takový slib kdy vůbec padl. „To byl takový slib – neslib, odbory nás k tomu tlačily. My jsme říkali, že si chceme vyslechnout i názor nemocnic. Jsem zastánce toho, že je třeba si vyslechnout názor více stran. Na tom setkání zazněl jednotný hlas státních i soukromých nemocnic, že plošné direktivní navýšení nepreferují, že chtějí mít možnost přidat tam, kde je problém,“ řekl v rozhovoru Adam Vojtěch (celý rozhovor čtěte na straně 3).

Zdroje pojišťoven by plošné zvýšení nepokryly

Poslední květnový den byla ukončena 1. fáze dohodovacího řízení o úhradách na příští rok u akutní a následné lůžkové péče. Podle Asociace nemocnic ČR (ANČR) probíhalo přijetí dohody velmi složitě a mnozí museli v mnohém ustoupit. Podle předsedkyně ANČR Jaroslavy Kunové musely ze svých požadavků ustupovat jak plátci, tak poskytovatelé zdravotních služeb. Nejvyšší prioritu i letos získala celodenní péče, kterou poskytují lůžková zařízení a jejíž absence podle ANČR ohrožuje v České republice dostupnost péče. „Právě proto bylo do dohody zakalkulováno navýšení směnného příplatku pro některé kategorie zdravotnických pracovníků směnného provozu, uvádí v tiskovém prohlášení Kunová. Podle ANČR je ale ještě potřeba, aby ministerstva zdravotnictví a práce zajistila právním předpisem navýšení směnného příplatku pro vybrané kategorie zdravotnických pracovníků.  Podle Kunové je ale dohoda možná jen za předpokladu, že stát nebude nutit nemocnice paušálně zvyšovat platy. „Zásadní podmínkou realizace dohody je, že právním předpisem nebudou paušálně zvýšeny sazby v platových tabulkách, neboť v tomto případě by zdroje zdravotních pojišťoven na takovéto navýšení nestačily a chybějící prostředky by pak musel zajistit stát,“ upozorňuje Kunová.  Podle zdravotnických oborů jde ale o výsostně politickou otázku a je pochopitelné, že stát v této věci musí rozhodnout politicky a uvolnit dodatečné finance.

Odbory: Dohody stále platí

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) Dagmar Žitníková v reakci na tiskové prohlášení ANČR sice přivítala zprávu o zvýšení příplatku za směnnost o 5 000 korun pro sestry a jeho rozšíření i na další kategorie zdravotnických pracovníků, ale současně připomněla, že požadavek odborů na plošné zvýšení platů trvá. „Za náš odborový svaz dále trvá požadavek na plošné zvýšení tarifních platů a mezd o 10 procent, jak bylo mezi odbory a premiérem Andrejem Babišem veřejně dohodnuto dne 4. 5. 2018 za účasti 150 odborářů z nemocnic,“ připomněla Žitníková a navrhla vládě i způsoby, kterými by bylo možné získat na toto navýšení dodatečné finanční prostředky. „Jsme si vědomi toho, že další navýšení platů a mezd může být realizováno pouze za předpokladu uvolnění financí na toto navýšení a to je možné realizovat dvěma způsoby. Na posledním tripartitním jednání s ministerstvem zdravotnictví jsme požádali o změnu zákona a další navýšení plateb za státní pojištěnce. Druhá možnost je ta, ke které se klonil zástupce ministerstva financí, který sdělil, že by bylo konformnější na zvýšení platů a mezd použít rezervy zdravotních pojišťoven (asi 30 miliard.),“ navrhla Žitníková, která obratem požádala Andreje Babiše o další schůzku k této věci. Tuto středu se má navíc konat jednání tripartity, kde je zvyšování platů a mezd ve zdravotnictví také na programu. „Důrazně upozorňujeme, že neřešení personálních problémů by mělo za následek další omezení poskytované zdravotní péče. Stabilizace personálu a uvolnění financí na tuto stabilizaci je výsostně politické rozhodnutí. Neumíme si představit, že premiér nedodrží dohody,“ uzavřela bojovně Dagmar Žitníková.

Filip Kůt Citores

Foto: Depositphotos


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 24/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

 

Share