Setkáváte se s rodinami, které zasáhla vážná nemoc? Doporučte jim pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL

Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do tíživé situace. Jedná se o rodiny, ve kterých má rodič nebo dítě onkologické onemocnění nebo dítě jiné závažné onemocnění, jako je například cystická fibróza, svalová dystrofie Duchenne, nemoc motýlích křídel, chronická střevní onemocnění, chronická selhání orgánů anebo závažné metabolické poruchy.

Každý měsíc rodiny dostávají finanční příspěvek v řádu několika tisíc korun. Z něj hradí výdaje spojené s léčbou i běžný chod domácnosti. Závažná diagnóza se téměř vždy pojí s přerušením zaměstnání jednoho z rodičů.

Zažádat o pomoc je jednoduché

 Stačí vyplnit žádost, kterou rodině nabídne lékař či sociální pracovník, případně si o ni může napsat na dobryandel@dobryandel.cz.Každá žádost musí obsahovat potvrzení diagnózy lékařem.

Po přijetí vyplněné žádosti je rodina zařazena do Systému pomoci a již následující měsíc je jim odeslán první příspěvek. Vše, co nadace DOBRÝ ANDĚL v jednom měsíci vybere, rozdělí první pracovní den následujícího měsíce mezi několik tisíc rodin z celé České republiky. V případě onkologického onemocnění jsou pravidelné příspěvky zasílány po celou dobu intenzivní léčby a dva roky po jejím ukončení. U jiných onemocnění zpravidla až do 18,5 let věku dítěte

Chcete vědět více?

Kontaktujte nadaci Dobrý anděl na 733-119-119 či dobryandel@dobryandel.cz. Rychle a rádi Vaše otázky zodpoví.

Share