Revmatologický ústav v Praze: Výběrové řízení na primáře

Ředitel Revmatologického ústavu na slupi 4, 128 50 praha 2 vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

Primář/ka oddělení léčebné rehabilitace

Předpoklady:

• VŠ vzdělání lékařského směru
• nástavbová specializace Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace nebo specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína (nebo těsně před složením)

Další požadavky:

• Alespoň 3 roky praxe v oboru
• Organizační, komunikační a manažerské schopnosti
• Osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení pracovního týmu
• uživatelská znalost PC
• morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:

• práci v moderním zdravotnickém ústavu s celorepublikovou působností
• plnou realizaci v oboru
• Výhodné platové ohodnocení
• závodní stravování a další zaměstnanecké benefity
(příspěvek na penzijní připojištění a rekreace, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)

Požadované doklady:

• přihláška se strukturovaným profesním životopisem
• Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• Aktuální výpis z rejstříku trestů
• čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno trestní řízení
• souhlas s použitím osobních údajů pro účely výběrového řízení dle GDPR

Termín podání přihlášek:

Přihlášky a požadované doklady zašlete písemně, nejdéle do 25. 6. 2018 na výše uvedenou adresu ředitelství ústavu. Obálku označte: „Výběrové řízení FBlr-neotvírat.“ termín konání VŘ bude uchazečům oznámen.

Další případné informace poskytne sekretariát ředitele, tel. 234 075 244.

Share