Průzkum mezi řediteli nemocnic – Komentáře politiků a odborníků I.

Andrej Babiš: Musíme zajistit, aby současný personál neměl chuť odejít

Zdravotnictví je téma, kterému se nyní intenzivně věnuji. Ve zdravotnictví se točí obrovské peníze a je nutné vědět, kam plynou, za co jsou utráceny a zda jich je dostatek na to, abychom udrželi kvalitní úroveň, kterou naše zdravotnictví bezesporu má.

Nedávno jsem si provedl vlastní „barometr“, pozval jsem si ředitele všech nemocnic v České republice na jedno místo. Šlo o první podobné setkání za 29 let. Byli přizváni jak ředitelé velkých státních nemocnic, tak ředitelé krajských i soukromých nemocnic a diskutovali jsme o problémech českého zdravotnictví a pohledech ředitelů nemocnic na jejich řešení.

Ve shodě s výsledky Barometru českého zdravotnictví zaznělo i na našem setkání, že zásadní problém v současné době je nedostatek personálu – především zdravotních sester, někde i lékařů. Tento nedostatek přináší další problémy, jako přetěžování stávajícího personálu, uzavírání oddělení apod. Je asi společným cílem všech začít s tímto problémem úspěšně bojovat. Musíme zajistit, aby současný personál neměl chuť odejít, musíme přilákat zpět ty, co odešli dříve. Musíme také zatraktivnit zdravotnická povolání u studentů a musíme zavést smysluplný vzdělávací systém, který bude zároveň atraktivní pro studenty a zároveň bude připravovat skutečně kvalitní profesionály.

Základní motivací je samozřejmě úroveň odměňování. Na to musíme myslet při každoročním navyšování úhrad. Zdravotnictví musí pružně reagovat na zvyšování platů a mezd v celé ekonomice. Zároveň je nutné nejvíce ohodnotit především ty profese, které akutně chybí. Jedním z důvodů totiž je, že úroveň odměňování zřejmě neodpovídá náročnosti vykonávané práce. Nesmíme ale zapomínat ani na ty, kteří již ve zdravotnictví pracují, a je nutné je v nemocnicích udržet. Zajistit dostatek personálu a jeho kvalitní ohodnocení je úkolem managementu nemocnic, který k tomu musí mít odpovídající nástroje i finanční možnosti.

Další důležitou oblastí jsou investice. Naše zdravotnická infrastruktura je totiž významně podfinancovaná a úroveň především budov často neodpovídá kvalitě poskytované péče. I tuto oblast se snažíme aktivně řešit a hledáme peníze na zajištění potřebných investic do zdravotnické infrastruktury.

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády České republiky


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

ministr zdravotnictví České republiky


Adam Vojtěch: Je potřeba klást důraz na kvalitu a odměňovat ji

Pokud jsem před rokem dostal příležitost vyjádřit se zde k situaci v českém zdravotnictví za ministerstvo financí, tedy za jakýsi „finanční dohled“ nad děním v resortu, mám dnes velkou radost, že ji můžu komentovat z pozice aktivního spolutvůrce a hybatele změn.

Hned v úvodu souhrnného hodnocení mě zaujal fakt, že stejně jako každým rokem, i letos vidí většina ředitelů nemocnic rezervy v kvalitě zdravotní péče a možnosti jejího zlepšení. K tomu se mi totiž krásně hodí „pochválit“ představitele všech segmentů za náš společný čerstvý úspěch: v dohodovacím řízení na úhradách zdravotní péče pro rok 2019 se podařilo dosáhnout dohody všech čtrnácti zástupců poskytovatelů péče se zdravotními pojišťovnami. Je to doslova historický okamžik, který znamená průlom v komunikaci mezi všemi zástupci zdravotnictví. Navíc tato domluva otevírá prostor změnám, o které se od začátku snažím: na jedné straně prosazuji kontinuální navyšování finančních prostředků plynoucích do zdravotnictví, na druhé straně je ovšem potřeba klást důraz na kvalitu a tu také chceme lépe odměňovat. Tedy zpátky na začátek – jestliže ředitelé nemocnic vidí rezervy v kvalitě poskytované péče, my jim zde nabízíme možnost tuto kvalitu lépe ocenit a tím podpořit. Toto považuji za zcela zásadní krok tím správným směrem.

Dalším dlouhodobě bolavým místem našich nemocnic je nejen podle jejich ředitelů dramatický nedostatek zdravotních sester. Je jasné, že tento problém ani já ani jiný ministr zdravotnictví nevyřešíme mávnutím kouzelného proutku, ale snažím se dělat maximum pro postupnou nápravu tohoto stavu. Příští rok se proto zvýší zdravotním sestrám i nižšímu zdravotnímu personálu příplatky za směnnost. U sester vzrostou z 2000 korun v menších nemocnicích a 3000 korun ve fakultních na 7000 korun, u ostatního personálu z několika set korun na 2000 korun. Jistěže peníze nejsou všechno, nicméně očekáváme, že navýšení příplatků by mohlo pomoci sestrám rozhodnout se pro tuto práci v konkurenci jiných, třebas i méně stresujících nabídek zaměstnání a u váhajících převážit ve prospěch rozhodnutí v systému zdravotnictví setrvat. Nyní také analyzujeme zavedení výsluh pro sestry pracující ve směnách, protože si uvědomujeme, že jejich práce je nesmírně fyzicky a psychicky velmi náročná. A v neposlední řadě zjednodušujeme zdravotnickou dokumentaci, čímž zdravotnickému personálu výrazně ulevíme od administrativy.

Před koncem si ještě dovolím poznámku na okraj: Ve vyhodnocení tohoto průzkumu čtu, že spolupráce s pacientskými organizacemi patří naopak k oblastem, kde podle ředitelů nemocnic není už moc prostoru pro zlepšení. Chápu to tak, že tuto oblast ředitelé považují za poměrně dobře „podchycenou“. Ne, že by to vytvářelo příležitost usnout na vavřínech, ale je to pro mě drobným signálem toho, že práce Oddělení podpory práv pacientů, která u nás na ministerstvu od loňska funguje, začíná přinášet své plody. Že o pacientských organizacích se začíná mezi lidmi prostě více vědět a k pacientům se dostává více informací o tom, kdo a jak jim umí pomoci v životě s těžkým onemocněním. Tomu jsem velmi rád.

Jsem zvědav, jak a co na tomto místě budeme hodnotit v roce 2019. Upřímně mě potěší, když se dnešní opatření ministerstva zdravotnictví, která považuji za systémová a dobrá, pozitivně projeví na obrazu českého zdravotnictví, který tento Barometr napřesrok ukáže.

 

(Komentáře k výsledkům letošního barometru čtěte ZDE)

Zdroj: HealthCare InstituteVíce se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 27/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

 

Share