Primář/ka Sekce lékařských zdravotnických pracovníků

Ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Primář/ka Sekce lékařských zdravotnických pracovníků

Požadujeme:
• VŠ-LF, specializovanou způsobilost v zákl. oboru a další podmínky k výkonu práce dle zákona
• Atestaci a primářskou licenci z oboru Urgentní medicína
• 10 let praxe na ZZS
• Znalost jednoho světového jazyka
• Schopnost a zkušenost s vedením týmu
• Organizační a komunikační schopnosti.
• Publikační a přednášková činnost výhodou.

Nabízíme:
• Odpovídající finanční ohodnocení, možnost profesního růstu včetně účasti na odborných akcích doma i v zahraničí, stravenky, volnočasové poukázky/příspěvek na penzijní připojištění, výhledově možnost získání služebního bytu.
• Práce na plný pracovní úvazek, nástup dle dohody.

Součástí přihlášky bude:
• Životopis s přehledem dosavadní praxe
• Ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
• Osvědčení dle zák. č. 451/1991 Sb. nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání
• Souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 9. 2017 doporučeně na adresu:
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy,
personální odd., Korunní 98, 101 00 Praha 10.
Obálku označte heslem „VŘ PRIMÁŘ – NEOTEVÍRAT“.
Kontakt: tel. 222 070 369, e-mail: person@zzshmp.cz

Share