PRIMÁŘ / PŘIMÁŘKA CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
vypisuje výběrové řízení
na obsazení funkce

PRIMÁŘE / PŘIMÁŘKY CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Předpoklady:
platná funkční licence v oboru,
organizační a řídící schopnosti,
morální a občanská bezúhonnost.

Přihlášku se strukturovaným profesním životopisem, stručnou představou o výkonu funkce, fotokopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců a čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti zasílejte do 5. 5. 2017 v obálce s označením „Výběrové řízení“
na adresu:
Rokycanská nemocnice, a.s.
personální oddělení
Voldušská 750
337 22 Rokycany

Share