Příliv peněz do zdravotnictví pohltí hlavně zvýšení platů

Hospodářský růst a dohoda ministrů zdravotnictví a financí sice v příštích letech zvýší množství finančních prostředků pro zdravotnictví, většinu z nich ovšem pohltí politická rozhodnutí v podobě zvyšování platů a mezd pracovníkům ve zdravotnictví či výrazně rostoucí náklady na centrové léky. Přestože na inovace už příliš prostředků nezbude, personální stabilizace má nejvyšší prioritu.

Přední manažeři zdravotnických zařízení, ředitelé nemocnic, zástupci ministerstva zdravotnictví a profesních organizací diskutovali 23. února v Praze v rámci již sedmého celostátního setkání pořádaného společností Magnus Regio o aktuálních problémech českého zdravotnictví. Nejžhavějším tématem tohoto setkání tentokrát nebyla podoba příští úhradové vyhlášky – i když i o ní se vedla mezi řediteli a zástupci ministerstva zdravotnictví dlouhá debata – nýbrž personální problémy ve zdravotnictví, které se v současnosti projevují zejména v oblasti ošetřovatelského personálu. Podle přítomného zástupce České lékařské komory Pavla Kubíčka už i lékaři začínají nedostatek sester silně pociťovat. „My jako lékaři a hlavně jako Česká lékařská komora zjišťujeme, že se nedostatek sester stává pomalu limitujícím faktorem našeho zdravotnictví. A bohužel neděláme moc pro to, abychom ten trend změnili,“ prohlásil P. Kubíček.

Peníze nejsou všechno
Jedním z hlavních důvodů, proč mají zdravotníci tendence odcházet mimo obor, je samozřejmě relativně nízké finanční ohodnocení ve srovnání s náročností této profese. Právě to se začíná výrazně projevovat zejména u zdravotních sester. Této skutečnosti si je vědomo i ministerstvo zdravotnictví, které se rozhodlo výrazně a opakovaně zvýšit finanční ohodnocení nejen sester, ale všech pracovníků ve zdravotnictví. Sestry, které pracují v nemocnicích ve směnném provozu, si díky speciálnímu příplatku za směnnost polepší ještě více. Všechna tato platová a mzdová navýšení však budou stát nemalé peníze. Ani opakované zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví však samo o sobě nemusí ke stabilizaci, resp. k návratu chybějících pracovníků k lůžkům
pacientů stačit. Podle členky prezidia České asociace sester Niny Müllerové je problém hlubší. Peníze podle ní sice mohou udržet sestry v nemocnicích, neboť nepůjdou za méně jinam, i kdyby tam třeba měly méně povinností, ale atraktivitu tohoto povolání podle ní snižují velmi náročné pracovní podmínky.

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 10/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

zn_predplatne-info

Share