Představujeme členy redakční rady Zdravotnických novin

Počátek vydávání Zdravotnických novin spadá již do roku 1952. Zdravotnické noviny tedy už bezmála 7 desetiletí zprostředkovávají čtenářům informace a názory z oblasti zdravotnictví a sociální péče. K letité tradici novin však také neodmyslitelně patří silná redakční rada, která nejenže zajišťuje kontinuitu listu po celou dobu jeho vydávání, ale garantuje též odbornost a aktuálnost zveřejňovaných informací z rozličných oborů medicíny. Je nám proto nyní velkou ctí představit vám členy nově ustavené redakční rady Zdravotnických novin.

1. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

2. Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

3. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.
Dermato-alergologická ordinace Immunoflow, Praha 9-Letňany

4. Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FNuSA, Brno

5. Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

6. Doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce

7. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

8. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha

9. Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

10. Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

11. Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
ISCARE a. s., Praha

12. Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany

13. Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

14. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha

15. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1., 2. a 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

16. Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
předseda České lékařské akademie

17. Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy MU a FN Brno

18. Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM, Praha

19. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

20. PharmDr. Josef Suchopár
Drug Agency, a.s.

21. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN, Praha

22. prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha

23. Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

24. Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

25. Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice a LF UK PlzeňVíce se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 1-2/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share