Pojišťovny varují před neudržitelností financování zdravotnictví

Dohodovací řízení k cenám za zdravotnické služby skončilo nedohodou s drtivou většinou segmentů. Podle Svazu zdravotních pojišťoven ČR jsou na vině vládní sliby a priority v oblasti zvyšování platů pracovníků ve zdravotnictví. V budoucnu by navíc podle pojišťoven mohlo být dohodovací řízení ještě složitější – stávající forma financování zdravotnictví prý nebude dlouhodobě udržitelná.

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) nepovažuje současný způsob financování zdravotnictví za dlouhodobě udržitelný a v této souvislosti v poslední době čím dál tím častěji poukazuje na nízký podíl soukromých výdajů na financování našeho systému. „Varujeme, že pokud náklady na zdravotní péči porostou podle očekávání, nebude stávající forma financování zdravotnictví dlouhodobě udržitelná a najít jakoukoliv dohodu bude stále těžší,“ uvedl SZP ČR ve svém prohlášení.

Prezident SZP ČR Ladislav Friedrich se v této spojitosti nedávno v komentáři pro odborný elektronický měsíčník Občan v síti podivoval nad neochotou obyvatel investovat do svého zdraví prostředky nad rámec zdravotního pojištění.  „Každý občan České republiky zaplatí na veřejné zdravotní pojištění v průměru ročně 28 tisíc korun. Někteří, obvykle zaměstnanci, samozřejmě zaplatí výrazně více a jiní, zejména děti a důchodci, méně, a to jen formou daní, ale v průměru je to pro každého částka srovnatelná například s tím, co utratíme za potraviny na celý rok.  Je přitom jasné, že když vydáváme peníze ze své vlastní peněženky, tak pečlivě zvažujeme za co, a zda je to nutné. Pokud je však zdravotní péče takzvaně úplně bezplatná, máme přirozeně tendenci dopřát si ji, kdykoliv máme pocit nebo jsme jen někde zaslechli, že by nám něco pomohlo. Zbytečný kontakt s lékařem nebo špatně cílené nebo duplicitní vyšetření anebo den hospitalizace přitom způsobí náklady stovky či spíše tisíce korun. Teoreticky je každý občan jako plátce v pozici „oslíčku, otřes se“ a současně jako občan ­pacient obíhá „švédský stůl“. Každý lékař je pak v pozici dodavatele na tento „švédský stůl“, kde ovšem neplatí strávníci, ale zdravotní pojišťovna,“ komentoval postoj Čechů ke zdravotnictví Ladislav Friedrich.

Více než si můžeme dovolit

Podle Ladislava Friedricha hrozí situace, že náklady na zdravotní péči přesáhnou v roce 2018 disponibilní příjmy zdravotních pojišťoven, a to prý až o tři miliardy. Na vině jsou především neustále rostoucí náklady na zdravotní péči a ne až tak rostoucí příliv peněz do systému. Tyto prostředky jsou navíc nyní podle SZP ČR osekány naplňováním vládní priority v oblasti zvyšování finančního ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví. „Politické přísliby o navyšování platů lékařů vyčerpají finanční prostředky potřebné na běžnou valorizaci cen a zvyšování nákladů na zdravotní péči. To je způsobeno nejen stárnutím populace, ale i proplácením moderních, leč velmi nakládaných léčebných prostředků ve stále větší míře,“ vysvětluje SZP ČR. To je podle svazu jeden z hlavních důvodů, proč v řadě segmentů zdravotní péče nedospěly pojišťovny s poskytovateli péče k dohodě.  „Najít shodu mezi poskytovateli zdravotní péče, kteří oprávněně usilují o co nejmodernější léčbu, a zdravotními pojišťovnami, které mají omezené finanční prostředky, o jejichž alokaci navíc ani přímo nerozhodují, bylo spíše nereálné,“ tvrdí SZP ČR. Systém financování zdravotnictví se tak dostává do poměrně svízelné situace přesto, že Česká republika prochází obdobím ekonomického růstu, který částečně umožnil navýšit i příjmy českého zdravotnictví – nastřádané finance podle pojišťoven ale i tak nestačí.

Úhradová vyhláška se stává problémem

Ve spojitosti s rostoucími náklady na zdravotnictví se už dlouho mezi odborníky hovoří o nevhodnosti současného systému hrazení zdravotních služeb skrze tzv. úhradovou vyhlášku. Prezident SZP ČR Ladislav Friedrich ji dokonce přímo označuje za jednu z příčin blížícího se deficitu. „Stanovování výše úhrad za zdravotní péči pouze rozhodnutím ministerstva zdravotnictví formou úhradové vyhlášky není nejšťastnější. Především proto, že síť poskytovatelů zdravotnických služeb je velice různorodá a zdravotnické služby jsou tak variabilní, že poskytovanou péči nelze ohodnocovat plošně,“ vysvětluje Friedrich.

Úhradová vyhláška navíc podle svazu zakládá nespravedlnost v platbách jednotlivým nemocnicím. „Vládou každoročně sestavovaná úhradová vyhláška některé nemocnice zvýhodňuje a jiné naopak finančně diskriminuje, protože cenová hladina se přizpůsobuje těm nejnákladnějším z nich. V současnosti se sice zdravotní pojišťovny mohou pokoušet v dohodovacím řízení dosáhnout cenové spravedlnosti, kvůli cenovým regulacím úhradové vyhlášky však dělají sisyfovskou práci. Pro své klienty pak prakticky nemohou nakupovat zdravotní péči výhodněji,“ upozorňuje SZP ČR.

Zdravé konkurenční prostředí

Řada odborníků na systém našeho zdravotnictví často kritizuje nedostatečné konkurenční prostředí na zdravotnickém trhu. Podle výkonného ředitele SZP ČR Martina Balady by přitom právě posílení konkurenčního prostředí zdravotnictví prospělo a umožnilo by i narovnání současných nespravedlností. „Stejně jako na volném trhu bez regulací cen vzkvétá ekonomika, i českému zdravotnictví by prospívala cenová konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče. Konkurence na zdravotnickém trhu by samovolně regulovala výši cen, aniž by bylo zapotřebí cenových limitů stanovených úhradovou vyhláškou. Ty naopak náklady zvyšují a rozdíly v úhradách přitom zůstávají,“ myslí si M. Balada, podle kterého by také větší konkurence mezi zdravotnickými zařízeními i zdravotními pojišťovnami vedla i ke stále se zvyšující úrovni zdravotní péče a služeb, díky čemuž by si prý Češi mohli vybírat i z  větší nabídky.

Nové metody jsou extrémně drahé

Každoročně vyšší náklady na zdravotnictví ovšem nejsou způsobeny jen čerpáním většího objemu péče hrazené skrze úhradovou vyhlášku, ale také cena nových léků a nejmodernějších metod léčby – ta je totiž někdy závratná. Zdravotní pojišťovny i lékaři se snaží pacientům poskytovat tu nejlepší dostupnou péči – díky moderním lékům se dnes umí medicína úspěšně popasovat i s nemocemi, které byly ještě před několika málo lety nevyléčitelné. Vše kvalitní a dobré ovšem něco stojí – zdravotní pojišťovny pode SZP ČR vynaloží na centrové léky každým rokem stále více miliard.  „Každý pojištěnec má ze zákona nárok na stejný rozsah kvalitní bezplatné péče. Určíme-li rozsah této péče do detailu, budeme moci efektivněji rozdělit příjmy do systému zdravotnictví. Díky tomu bychom byli schopni uhradit nákladnější léky pro více pacientů,“ objasnil předseda zdravotní sekce SZP ČR Pavel Frňka. Podle L. Friedricha je zcela nezbytné vybudovat pro financování a k zvýšení efektivity zdravotnictví nové funkční pilíře (viz rámeček), jinak v blízké době hrozí vyčerpání finančních prostředků.

 

Autor: Filip Kůt Citores

 

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 24/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

TIŠTĚNÁ VERZE PRO LÉKAŘE (s odbornou přílohou ZN Plus) – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 988 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share