ZN Plus 42/2017 – ORL

Téma ZN Plus: ORL

Otitidy – nejčastější infekční nemoc u dětí

Tři čtvrtiny dětí minimálně jednou onemocní akutní otitidou ještě před dosažením tří let. Může ji provázet bolest, opakované užívání antibiotik, zhoršení sluchu a může ovlivnit vyjadřovací schopnosti a komunikaci dítěte.

GASTROENTEROLOGIE: Dráždivý tračník: co se změnilo od časů profesora Mařatky

Dráždivý tračník je jednou z nejčastějších funkčních poruch, nicméně poznání patofyziologie tohoto onemocnění je ještě stále jen fragmentární a není vyjasněna příčinnost jednotlivých podtypů.

DIABETOLOGIE: Péče o pacienta se syndromem diabetické nohy – pohled diabetologa

Syndrom diabetické nohy je spojen s vysokou mortalitou i morbiditou a je nejčastější příčinou netraumatických amputací. Prevencí lze často amputacím předejít, přesto počet amputačních výkonů stále narůstá.

KONGRESY/ SEMINÁŘE: Vývoj terapie diabetu – od glykémie po kardiovaskulární onemocnění

Hlavní příčinou úmrtí u diabetických pacientů jsou kardiovaskulární choroby. Proto jsou léky pro diabetiky, které zároveň snižují i kardiovaskulární riziko, v léčbě nenahraditelné. Takovým lékem je například liraglutid zaznělo na EASD.

 Více se dočtete v ZN Plus 42/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share