Platby za nadstandard by prospěly i „neplatícím pacientům“, myslí si pojišťovny

V České republice dosud neexistuje možnost legálně si připlatit za nadstandardní zdravotní péči. Veřejnost se této možnosti brání navzdory tomu, že její velká část stále považuje úplatky pro lékaře za běžnou praxi. Tyto skutečnosti plynou z výsledků velké studie srovnávající evropské systémy zdravotnictví. Legalizování nadstandardů podporuje i Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR), podle kterého by pacienti měli mít možnost legálně investovat do svého zdraví.

Diskuse o tzv. nadstandardech trvá již řadu let, přesto se v této věci dosud v České republice nic nestalo. Lidé mají možnost připlatit si v nemocnici za lepší pokoj, ale nikoliv lepší péči, lepší zdravotnický prostředek atd. Pacienti se musí rozhodnout, zda si „nadstandard“ zaplatí v plné výši, nebo zda se spokojí se „standardem“.„Pokud chcete lepší sádru, kvalitnější jídlo v nemocnici nebo lék nehrazený zdravotní pojišťovnou, nemůžete si doplatit rozdíl v ceně oproti standardní variantě. Musíte v takovém případě zaplatit vše, včetně práce lékaře, která by jinak byla hrazena pojišťovnou. Chcete-li, aby vás operoval přednosta kliniky a ne začínající chirurg, nemáte legální možnost žádnou. A tak se uchýlíte k úplatku, protože pro zdraví své nebo svých blízkých uděláte cokoliv. Tyto platby jsou však zcela mimo kontrolu, a navíc pacientovi neposkytují žádnou garanci, že požadované služby opravdu dostane. O možnosti domáhat se spravedlnosti v případě, že nakonec i tak dostane standardní péči jako neplatící pacienti, samozřejmě nemůže být ani řeč,“ varuje před úskalími „podpultových plateb“ lékařům a zdravotnickým zařízením SZP ČR.

Cesta k udržitelnosti financování

Náklady na zdravotní služby v České republice už několik let prudce rostou a zdá se, že tento trend bude pokračovat i v příštích letech. Ve spojitosti s tím se mezi odborníky čím dál tím častěji hovoří o nutnosti navýšení podílu soukromých výdajů na financování zdravotnictví, které u nás patří v porovnání s úspěchy zdejší medicíny k těm nižším v Evropě. Potíž je v tom, že větší část společnosti se – po nedávném zavedení a následném zrušení tzv. regulačních poplatků – netváří na možnost zvyšování spoluúčasti nikterak přívětivě a obnovení těchto přímých plateb by tak pro jakoukoliv politickou stranu představovalo poněkud „odvážné politické rozhodnutí“. Možnost připlatit si za nadstandard by ovšem nespadala do kategorie regulačních poplatků – byla by zcela dobrovolná. Podle zdravotních pojišťoven jde o jeden z nejsnáze dostupných a velmi efektivních způsobů, jak posílit finanční stabilitu zdravotnického systému. „Zavedení legální možnosti připlatit si za nadstandardní péči plně podporujeme,“ potvrzuje prezident SZP ČR Ladislav Friedrich.

Prvek solidarity

Podle SZP ČR je přitom jasné, že pacienti nadstandardní služby chtějí a vyžadují. Navíc tyto platby prý v sobě skrývají i určitý solidární potenciál, ze kterého by mohli těžit i ti, kteří si mohou dovolit konzumovat pouze plně hrazenou péči. „Zdaleka není pravda, že všichni by měli dostat všechno a zadarmo. Existuje velká skupina lidí, kteří by své finance do zdraví ochotně investovali. Proč se tomu tedy tak bráníme? Většina z nás si totiž neuvědomuje, že by tak tito lidé velmi efektivně pomáhali ke zvyšování kvality zdravotní péče i pro pacienty, kteří si nic připlácet nemohou nebo nechtějí. V systému, lépe řečeno u zdravotních pojišťoven, by totiž zůstávalo více peněz na úhrady takzvané standardní péče, která je proplácena z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ vysvětluje SZP ČR. Pokud by byla tato možnost zavedena, profitovali by z ní podle pojišťoven jak movitější pacienti s vysokými příjmy i nároky, tak ekonomicky slabší část populace, které vyhovuje současný princip ošetření tzv. „na pojišťovnu“. Naproti tomu nelegální sponzorské dary (čti úplatky) takový přínos samozřejmě neposkytují, neboť takto získané prostředky neputují do rozpočtu zdravotnických zařízení.

Češi s úplatky tiše souhlasí

Výsledek studie srovnávající evropské systémy zdravotnictví naznačuje určitý paradox. Občané České republiky jsou sice většinově proti přímým platbám ve zdravotnictví, ale současně považují úplatky pro lékaře za běžnou praxi. To sice nic nevypovídá o tom, zda úplatky lékařům skutečně poskytují, ale alespoň v tomto srovnání se řadí k zemím jako je například Srbsko, Rumunsko či Albánie – tedy země spíše chudší, méně vyspělé a s nižší úrovní poskytované péče, než země, se kterými se rádi a často srovnáváme (viz graf). „Česká republika má ambice patřit mezi vyspělé evropské státy – bylo by proto dobré se zamyslet nad tím, jestli nemožnost připlatit si za nadstandardní péči není jedním z významných faktorů, které stojí v cestě dalšímu rozvoji českého zdravotnictví,“ domnívá se SZP ČR. Tichý souhlas veřejnosti s úplatky za lepší péči nás podle L. Friedricha vrhá zpět do minulosti, resp. nedovoluje nám vymanit se ze starých „totalitních“ stereotypů. „Současný systém, který podporuje (ba někdy až vyžaduje) podpultové platby lékařům, je nastaven naprosto špatně. To, že všichni tiše souhlasí s poskytováním lepší péče za úplatky, nás stále drží na úrovni socialismu – je potřeba umožnit pacientům legálně investovat do svého zdraví,“ vysvětluje L. Friedrich.

Graf: Výsledky průzkumu k tématu „podpultové platby“ lékařům;  zdroj: Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer index 2016

O tom, zda bude případný budoucí systém nadstandardů efektivní a zároveň přijatelný i pro širokou veřejnost napříč sociálními skupinami obyvatel, bude rozhodující i nastavení standardu zdravotní péče, bez kterého nelze nadstandard definovat. Půjde tedy o hlubší systémovou změnu vyžadující velkou legislativní úpravu, která by podle SZP ČR jasně určila, co pacient získá v rámci svého zdravotního pojištění a současně by stanovila pravidla pro ceny za nadstandardní služby.

Filip Kůt Citores

 

Článek vyšel ve Zdravotnických novinách č. 21/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

TIŠTĚNÁ VERZE PRO LÉKAŘE (s odbornou přílohou ZN Plus) – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 988 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share