Pečující o své blízké získají dlouhodobé ošetřovné

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prosadilo v poslanecké sněmovně zavedení dlouhodobého ošetřovného. Nová dávka by od poloviny příštího roku měla usnadnit život těm, kteří pečují o člena své rodiny. O nemocného bude moci pečovat širší okruh rodinných příslušníků, kteří se budou moci při péči i střídat.  Pečující si nebudou muset brát v práci neplacené volno a během péče o příbuzného jim nebude hrozit výpověď. 

Vážné onemocnění člena rodiny bývá pro blízké osoby nejen emočně, ale také ekonomicky velmi náročné, a to především tehdy, vyžaduje-li zdravotní stav nemocného nepřetržitou péči v domácích podmínkách. V České republice sice již v současnosti existují mechanismy, které mohou rodinám v těchto situacích pomoci, nejsou však dostatečné. K aktuálnímu příspěvku na péči, hrazené zdravotní domácí péči a možnosti sociální péče přibude od poloviny příštího roku i nárok na dlouhodobé ošetřovné, které by mělo umožnit pracujícím příbuzným péči o blízkého v domácím prostředí, aniž by se museli bát ztráty zaměstnání. „Je to velmi důležitá a především dobrá zpráva pro rodiny, které pečují o vážně nemocné příbuzné. Člověk, který celodenně pečuje o vážně nemocného příbuzného, bude mít až 90 dnů nárok na novou dávku nemocenského pojištění ve výši 60 procent mzdy. Jsem rád, že se ČSSD podařilo prosadit další změnu, která výrazně pomůže rodinám,“ komentoval schválení nové dávky na svém facebookovém profilu ministerský předseda Bohuslav Sobotka. Podle ministryně práce a sociálních věcí se však dávka nebude týkat všech. “Ošetřovatelské volno se týká lidí, kteří pracují a platí si nemocenské pojištění. Chceme, aby měli možnost postarat se například o dítě po vážném úraze či o nemocného seniora, kteří se tak budou moci léčit doma a nikoli ve zdravotnickém zařízení,“ vysvětlila ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). 

Je třeba splnit řadu podmínek

Dlouhodobé ošetřovné má pomoci v době bezprostředně po propuštění rodinného příslušníka z nemocnice. O dávku bude možné požádat v případě, kdy vznikne potřeba celodenní péče o jiného člena rodiny po dobu alespoň 30 dnů. Tuto dávku bude moci rodina, resp. pečující rodinní příslušníci, čerpat až po dobu 90 dnů od ukončení hospitalizace. „Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař,“ vysvětlil tiskový mluvčí MPSV Petr Habáň, podle kterého tak rodiny získají čas bez obav uvážit jak zajistit péči o svého příbuzného, pokud by doba ošetřování měla překročit dobu tří měsíců.

 

Ochrana před ztrátou práce

Podle Petra Habáně se touto novelou odstraňují hlavní překážky, které v současnosti v podobných situacích péči o rodinného příslušníka v domácím prostředí znemožňují.„Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obavu z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 procent denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče mu nová úprava v zákoníku práce dále garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo,“ vysvětluje P. Habáň.

Podle MPSV však bylo nutné v novele vyvážit i zájem zaměstnavatele. Poskytnutí pracovního volna tak není automatické a zaměstnavatel bude mít možnost jej odmítnout.„Pokud zaměstnanec záměr pečovat o svého rodinného příslušníka zaměstnavateli oznámí, může zaměstnavatel poskytnutí pracovního volna odmítnout, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je povinen volno poskytnout,“ upozornil P. Habáň.

 

Druhé, třetí i čtvrté koleno

Jednou z nesporných výhod novely a nové dávky je fakt, že se netýká pouze nejbližšího okruhu příbuzných ošetřované osoby, „Pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřované osoby – rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům – ale například i strýci nebo neteři ošetřované osoby, manželce nebo družce strýce nebo manželovi nebo druhovi neteře. Široký okruh osob dovolí rodinám svobodně se rozhodnout, kdo a jak bude dlouhodobou péči zajišťovat,“ doplnil P. Habáň.  O nemocného tedy bude moci průběžně pečovat širší okruh ošetřujících osob, které se budou moci i střídat. Toto opatření v podstatě dovoluje eliminovat negativní dopady případného odůvodněného rozhodnutí zaměstnavatele neposkytnout některému z členů rodiny ošetřovatelské volno. „Ošetřovaná osoba musí vždy dát souhlas k ošetřování konkrétní osobě a musí být nejen v době zahájení poskytování dlouhodobé péče, ale i před jejím započetím poskytování účastna nemocenského pojištění po stanovenou dobu,“ uzavřel mluvčí MPSV.

fkc

(foto: Depositphotos)Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 29-30/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share