Pacienty nezajímá náš diplom – znamená to, že ho nemáme mít?

Ve Zdravotnických novinách číslo 25/2017 mě zaujal text pana Bezděkovského s titulkem „Zdravotní bratr: Profese sestry je především o praxi“. Pan Bezděkovský v textu opětovně předkládá teorii, že všeobecná sestra nemusí mít vysokou školu, bohužel pro tuto teorii nepředkládá jediný srozumitelný argument.

Podle pana Bezděkovského jsou u sestry nejdůležitější praktické dovednosti. Uvádí například „zavedení periferního žilního katétru, odběr krve, polohování pacienta, a vhodnou komunikaci s pacientem“ – to dle něj škola sama o sobě nedokáže sestře předat.  Nerozumím tedy tomu, co si pan Bezděkovský představuje, že budou sestry studovat, když píše, že to škola sama o sobě nedokáže předat. Nedokáže to tedy ani střední škola. Tak snad abychom ji zrušili…

Jestliže pan Bezděkovský považuje za nejdůležitější umění sestry zavést periferní žilní katétr, tak může nahnat sestru do práce hned po základce, protože zavést periferní žilní katétr se naučí i uživatel injekční drogy, který možná nedochodil ani tu základku. Jenže on aplikuje do žíly jen sobě, kdežto sestra každý den jinému člověku, a navíc cizímu a nemocnému. To je tedy důvod, proč by měla mít široké teoretické znalosti například o žilním systému nebo o diagnózách, které vylučují zavádění katétru do určité končetiny, a spoustu dalších vědomostí. A proto snad chodí do školy.

Špiní si ruce a žíly jim to netrhá

Další zvláštní argument proti vysokoškolskému vzdělání je ten, že se nacházíme v situaci nedostatku nelékařského zdravotnického personálu a požadavky na sestry se neustále zvyšují, navzdory slibům se administrativa stále spíše rozrůstá a sestry nestíhají. A jak to souvisí se vzděláním? Jakože sestry bez vysoké školy začnou zázračně stíhat? Nebo že jich bez vysoké školy bude víc? No pravda, maturanti se do práce v dnešní době hrnou v davech…

Pan Bezděkovský nepovažuje za rozumné tlačit nadále na to, aby sestry musely mít vysokou školu, protože „nemáme na odděleních dost sester, aby si mohly práci rozdělit a i vysokoškolsky vzdělaná sestra si musí takříkajíc ušpinit ruce.“ A co jako? Stačí se podívat do vyhlášky 55/2011, kde má sestra vyjmenováno mnoho činností, u kterých si možná ušpiní nejen ruce. Třeba to pana Bezděkovského překvapí, ale jsou sestry vysokoškolačky, které si ruce špiní každý den a žíly jim to netrhá.  Možná pan Bezděkovský zná ty druhé, ty, které mají ruce dozadu. Takže chce říct, že kdyby líná vysokoškolačka absolvovala jen střední školu, byla by pracovitá a ruce by si špinila s obrovským nadšením?

Adaptačním procesem prochází každý

Pan Bezděkovský píše, že stěžejní pro výkon naší profese jsou především praktické dovednosti. Doplnila bych, že praktické dovednosti by měly být opřené o dobrý teoretický základ. A jak souvisí praktické dovednosti s kvalifikačním vzděláním? Sestra středoškolačka před 15 lety nastoupila do práce a po nástupní praxi se zařadila mezi samostatné pracovníky. Skutečně nebyla hned dokonalá, kdo tvrdí, že ano, vykazuje známky poruchy paměti. Dejme tomu trvalo jeden rok, než absolventka ovládla všechny základní praktické dovednosti na svém pracovišti. Dnešní sestra vysokoškolačka nastoupí do práce, a po adaptačním procesu se zařadí mezi samostatné pracovníky. Nemůžeme očekávat, že bude dokonalá. Dejme tomu jí trvá 1 rok, než ovládne všechny základní praktické dovednosti na svém pracovišti. V čem se prosím liší získávání praktických dovedností u sestry středoškolačky a vysokoškolačky, kromě věku, kdy do ní přijdou?

Nesmyslná rivalita

Správně píše pan Bezděkovský, že trpící pacienty upoutané na lůžko ani tak nezajímají naše diplomy, jako spíše to, jakou péči jim poskytujeme, jak se chováme a zda jim jsme schopni prakticky pomoci. Dobře. A jak to souvisí se vzděláním? Chce snad pan Bezděkovský říci, že když pacienta diplom nezajímá, sestra ho nemá mít?  Nebo že schopná a laskavá sestra vysokoškolačka pacientovi nepomůže? Nebo že mezi vysokoškolačkami není žádná schopná a laskavá sestra? Nebo že schopné a laskavé sestry jsou výhradně mezi středoškolačkami? Já tomu prostě a jednoduše nerozumím. Rodiče taky ani tak nezajímají diplomy učitelů, ale to, jak ten učitel učí a jaký má vztah k dětem. Takže je zbytečné, aby měl učitel diplom?

Pan Bezděkovský míchá jablka a hrušky. Praxe je samozřejmě důležitá, ale ta vysokoškolačka ji přece získá taky. Nebo ne? Když bude mít sama zájem o práci a když bude mít skvělé kolegyně a kolegy, kteří ji přijmou do svého týmu. Moc nám to přeji, protože bez toho přibývat nebudou!

Autor: Lenka Šnajdrová, Ošetřovatelství.info

 

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 26/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share