Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.: Výběrové řízení – PRIMÁŘ INTERNÍHO ODDĚLENÍ

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

PRIMÁŘ INTERNÍHO ODDĚLENÍ

Požadavky:
• VŠ vzdělání lékařského směru
• specializovaná způsobilost v interním oboru dle zákona č. 95/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů
• nejméně 10 let praxe v oboru
• licence ČLK pro výkon funkce primáře – vedoucího lékaře v oboru nebo splnění podmínky pro vydání licence a doložení licence nejpozději k datu nástupu
• řídící a organizační schopnosti
• schopnost koordinace týmové práce
• komunikační schopnosti
• publikační činnost výhodou

Nabízíme smluvní mzdové podmínky.
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a přehledem dosavadní praxe, ověřenými kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, vypracovanou koncepci oddělení, výpisem z trestního rejstříku (ne starším 3 měsíce) a podepsaným prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zašlete nejpozději do 30. 11. 2018 na sekretariát ředitelství Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav v obálce označené heslem „Výběrové řízení – Primář interního oddělení“.

Další informace poskytne MUDr. Jitka Kolombová, MBA, na tel. 326 742 002, e-mail: jitka.kolombova@onmb.cz

Share