Objeveny geny, které ovlivňují buněčné stárnutí

Výzkumný tým z Kobe University Biosignal Research Center a National Cancer Research Institute uspěli v identifikaci genů, které kontrolují buněčné stárnutí – a to tak, že trvale zadržují růst buněk. Vyvinutím léčiv, které by tlumily aktivitu těchto genů, by měl tento objev potenciální uplatnění ve vyvinutí nových vysoce efektivních léků proti rakovině či tzv. anti-aging léků. Výsledky studie byly publikovány 22. srpna v internetové verzi časopisu Scientific Reports.

Živé organismy jsou v průběhu života vystaveny různému množství stresu. Tyto stresy zahrnují radiaci, ultrafialové záření a chemické substance, které přímo narušují DNA a mohou také způsobovat rakovinu. Organismy jsou schopny rychlé opravy DNA, pokud je však poškození závažné, manifestuje se dvěma rozdílnými odpověďmi – apoptózou nebo buněčným stárnutím. Oba tyto procesy chrání buňku před zvrhnutím v buňku kancerogenní. Celkem bylo identifikováno 126 genů zapojených do procesu buněčné senescence a dalších 25 genů zapojených do procesu apoptózy.

Více se dočtete v aktuálním čísle ZN 13/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share