NZIS čelí ústavní stížnosti senátorů z důvodu možného zneužití dat

Část zákona o zdravotních službách, která pojednává o tzv. Národním zdravotnickém informačním systému (NZIS) bude čelit ústavní stížnosti skupiny 20 senátorů, kteří se obávají možnosti zneužití citlivých zdravotnických údajů, a obrátili se proto na Ústavní soud, aby možnost shromažďování dat o pacientech zrušil. Podle ministerstva zdravotnictví jsou však data pacientů v bezpečí.

Úprava zákona o zdravotních službách, která řeší nakládání s daty pacientů v registrech, podle senátorů dostatečně nezajišťuje ochranu osobních údajů. Senátorům SZ, ODS, STAN, KDU-ČSL a Severočechů, kteří se podepsali pod ústavní stížnost, se nelíbí způsob získávání dat a následné nakládání s nimi. Jsou také přesvědčeni, že řadu informací není nezbytné v registrech shromažďovat. Podle senátorky Jitky Seitlové (SZ), která za skupinu senátorů stížnost v médiích prezentovala, národní registry neplní ani tak funkci získávání údajů o typech onemocnění a jejich dopadech, ale spíše jen shromažďují data o nemocných. „Navržený systém umožňuje shromažďování obrovského množství dat zasahujících do rodinných anamnéz, do údajů o výkonu povolání. Jde o obrovský soubor dat, která přímo nesouvisejí s tím, co bylo stanoveno jako národní registr. Tato data navíc nejsou anonymizovaná,“ uvedla J. Seitlová, podle níž je shromažďování tak velkého množství dat nadbytečné a navíc rizikové. „Každý takový registr může být nějakým způsobem ohrožen a nejlepší obranou proti tomu, aby tato data nebyla zneužita, je neshromažďovat je, pokud to není nezbytné,“ prohlásila senátorka.

Strach z Velkého bratra
Senátoři vidí za registry jakéhosi „Velkého bratra“ vstupujícího do soukromí pacientů. „Metodika vedení registrů si zachovává paternalistický duch minulého režimu, kdy byl brán minimální ohled na ochranu osob, o nichž jsou data zpracována. Rozsah shromažďovaných dat a jeho zákonem stanovené formy navíc zbytečně vystavují občana riziku neoprávněného přístupu k nim a jejich zneužití,“ varovala v ČT24 J. Seitlová. Proti tomu se však ohradilo ministerstvo zdravotnictví, které považuje postoj senátorů za přehnaný a jejich argumentaci za nepřesnou. Podle ministerstva zdravotnictví jsou námitky senátorů v příkrém rozporu se skutečným stavem. Senátoři kupříkladu poukazují na to, že dojde k propojení všech registrů a tedy i informací v jednom místě, v čemž spatřují velké riziko. Podle ministerstva je však tento výklad nepravdivý. „Není pravda, že vzniká nový centrální registr, který bude obsahovat data shromážděná ze zdravotnické dokumentaci vedené o každém pacientovi. Národní zdravotnický informační systém existuje v České republice dlouhá léta, některé jeho registry pak desítky let. Nyní se přidávají některé nové zdroje dat, především od zdravotních pojišťoven, které mimo jiné nahradí řadu hlášení od lékařů. Všechny osobní údaje nebudou shromážděny v jednom centrálním úložišti. Budou i nadále umístěny v jednotlivých registrech, jako je tomu dosud,“ uvádí na pravou míru ministerstvo zdravotnictví.

 

Více se dočtete v aktuálním čísle ZN 16/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share