Nový příplatek za směnnost sestrám zamotal hlavu

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík sice splnil svůj slib a zařídil pro sestry ve směnném provozu příplatek 2 tisíce korun, mezi nelékaři však vzbudil řadu otázek a emocí. Politická prohlášení o tomto příplatku totiž nebyla určena ani tak pro zdravotníky jako spíše pro širokou veřejnost. Pojem „zdravotní sestra“ je obecně vžitou a nekonkrétní mediální zkratkou, a tak mnohým nelékařům stále nemusí být jasné, kdo z nich má na nový příplatek právo a kdo lidově řečeno ostrouhá.

Ve středu 31. května vláda schválila návrh nařízení vlády, jímž se některým nelékařům zvyšuje příplatek za směnnost o 2 tisíce korun. Miloslav Ludvík tak prosadil jeden ze svých klíčových slibů a současně opatření, které má zastavit odliv sester z českých nemocnic. Navýšení příplatku, od kterého si ministerstvo kromě již uvedeného slibovalo i zlepšení nálady zdravotníků, a tedy i jejich větší ochotu u lůžek pacientů setrvávat, však v diskusích na největším informačním portálu pro nelékaře – Ošetřovatelství.info – způsobilo spíše značné rozčarování (více k diskusi viz ZN 24/2017).

Komunikační chyba

Označení „sestra“ či „zdravotní sestra“ je vžitou mediální zkratkou pro širokou veřejnost, která ovšem nic nevypovídá o skutečném pracovním zařazení nelékařského zdravotnického pracovníka. Zatímco z politických prohlášení mohla laická veřejnost získat dojem, že příplatek se bude týkat všech „kdo nejsou lékaři“ a pracují u lůžka ve směnném provozu, skutečnost je úplně jiná. Ve směnném provozu u lůžka totiž nepracují pouze všeobecné sestry, kterých se nařízení týká především, ale také zdravotničtí asistenti, ošetřovatelé, porodní asistentky atd. Samotný text nařízení vlády však četl jen málokdo, a tedy málokomu bylo jasné, koho přesně se příplatek týká a koho ne. A tyto nejasnosti panovaly i mezi samotnými zdravotníky, z nichž mnozí se teď kvůli nepochopení ministerských prohlášení budou zřejmě potýkat s pocity nenaplněných očekávání.

Kdo si polepší a kdo ne?

Jaká je tedy skutečnost – kdo přidáno dostane, kdo odejde s prázdnou? Předně je třeba si připomenout základní definici nároku na tento příplatek dle nového nařízení vlády. Ministerstvo zdravotnictví popsalo v odpovědi pro Ošetřovatelství.info novou definici následovně: „Ve III. skupině prací (Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví) byl přidán bod 10, který zní:  Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.“ V textu nařízení vlády tedy není výslovně uvedeno konkrétní zařazení pracovníka, což pravděpodobně spolu s prohlášeními o „zdravotních sestrách“ způsobilo mezi zdravotníky následný zmatek. Pro nárok na příplatek musejí pracovníci splňovat následující 4 podmínky: musejí poskytovat zdravotní služby, pracovat ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu, pracovat bez odborného dohledu a pracovat pro zdravotnické zařízení (státní či soukromé) nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. „Koho se změny týkají, zda pouze sester, dodáváme, že se týkají všech, kteří spadnou do definice dle nařízení vlády. Pojem „sestra“ je v tomto smyslu mediální zkratka,“ přiznalo ministerstvo, čímž odpovědělo i na otázky především zdravotnických asistentů a ošetřovatelů, kteří dle zákona nemohou své povolání vykonávat samostatně a ač je na ně často v běžném provozu mnoha typů oddělení pohlíženo prakticky stejně jako na všeobecné sestry (pouze s nižším platem či mzdou) a taktéž pracují v třísměnném či nepřetržitém provozu, nemají na nový příplatek nárok. Naopak nárok mají i porodní asistentky, sestry na operačních sálech a mnoho dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří splňují všechny uvedené podmínky.

Ministerstvo mírní obavy

Nejasnosti a obavy nelékařů se ovšem netýkají jen samotného nároku na příplatek, ale také způsobu jeho proplácení zaměstnavatelem. Jak totiž ukázala praxe s navyšováním platů a mezd ve zdravotnictví, ne každé nařízení vlády v této oblasti zaměstnavatelé plně respektují. Navýšení finančního ohodnocení o 10 procent, které vláda slíbila všem pracovníkům ve zdravotnictví od 1. ledna tohoto roku, totiž vzalo za své v soukromém sektoru.  Pracovníci ve zdravotnictví – v nemocnicích, jež jsou obchodními společnostmi – totiž od začátku roku většinou přidáno nedostali vůbec, jinde méně než 10 procent a někde později nebo jen někteří z nich. Obavy z toho, jak se právě představitelé soukromého sektoru postaví k tomuto nařízení vlády, jsou tedy zřejmě na místě. Ministerstvo zdravotnictví však prostřednictvím informačního portálu Ošetřovatelství.info mírní obavy nelékařů. Proplacení nového příplatku zdravotníkům pracujícím v obchodních společnostech má být zajištěno skrze speciální dotační program ministerstva.   „Ministerstvo zdravotnictví deklarovalo, že pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají zaměstnance splňující výše uvedenou definici, poskytne finance potřebné k provedení navýšení (v druhém pololetí 2017) formou dotace (kromě přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví, které budou mít alternativní postup),“ uvedlo v odpovědi ministerstvo, které si chce pojistit, že se peníze dostanou ke všem, kteří na ně mají nárok. Udělení dotace bude totiž obestřeno hned několika podmínkami, jež mají znemožnit obchodním společnostem vzít své zaměstnance takříkajíc na hůl a využít tyto prostředky k jiným účelům, než pro které je ministerstvo určilo. „Podmínkou udělení dotace bude, aby byl skutečně celý příplatek vyplacen (nebo aby byla analogicky navýšena mzda ve zvlášť sledované složce) o celou částku poskytnuté dotace. Podmínkou také bude, že zaměstnancům nebudou kráceny jiné složky mzdy nebo platu,“ ujišťuje zdravotníky ministerstvo.

Filip Kůt Citores

 

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 24/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

TIŠTĚNÁ VERZE PRO LÉKAŘE (s odbornou přílohou ZN Plus) – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 988 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share