Nový ministr zdravotnictví se představil veřejnosti, má velké plány

Není lékař, je mladý, lidé ho znají z reality show – jaký bude nový šéf ministerstva zdravotnictví, které je všeobecně považováno za jeden z nejnáročnějších resortů? Řeč je o Adamu Vojtěchovi (ANO), který už brzy usedne do žhavého ministerského křesla. Jak zvládne šarvátky s lékaři a profesními organizacemi? Podaří se mu finančně a personálně stabilizovat zdravotnictví? O své vizi efektivnějšího řízení resortu spravil nejprve prezidenta republiky, později o ní informoval i širokou veřejnost. Na jaké změny se tedy mají pacienti a zdravotníci připravit?

Prezident republiky Miloš Zeman ukončil sérii schůzek s kandidáty na ministerské posty v nové menšinové vládě premiéra Andreje Babiše. Prezident si chtěl nejprve osobně prověřit zejména ministerské nováčky, mezi které patří i nejmladší člen kabinetu a nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Otázka kompetentnosti

Adam Vojtěch dosud působil jako poradce a expert na zdravotnictví na ministerstvu financí. Vzděláním je ovšem právník a nikdy nevedl žádné zdravotnické zařízení. Tím se liší od většiny svých předchůdců v této funkci. Odlišnosti si pochopitelně povšimla i média, která okamžitě otevřela otázku kompetentnosti. Adam Vojtěch si však z absence lékařského vzdělání nedělá velkou hlavu.

„Zdravotnictví je o systému, o právní úpravě, o financování a není to pouze medicína,“ zdůraznil před novináři po schůzce s Milošem Zemanem. Absenci medicínského vzdělání chce ministr zdravotnictví kompenzovat intenzivní spoluprací s odbornou veřejností. „Už jsem komunikoval i se zástupci České lékařské společnosti, což je u nás nejvyšší odborná autorita, a oni jsou připraveni mi pomoci a konzultovat se mnou koncepční kroky. Takže já určitě ve všem, co budu dělat, se budu opírat o názor lékařské veřejnosti,“ ujistil lékaře Adam Vojtěch.

Klíčové změny budou vyžadovat široký konsensus

Na koncepčních řešeních pro zdravotnictví by chtěl Adam Vojtěch také více spolupracovat se všemi dotčenými segmenty zdravotní péče. „Chtěl bych zřídit radu poskytovatelů, která bude fungovat při ministrovi zdravotnictví, kde budou zastoupeny všechny segmenty českého zdravotnictví. To znamená primární péče – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté i zástupci nemocnic, tak aby problémy českého zdravotnictví i moje návrhy byly diskutovány ne pouze s jedním segmentem, ale se všemi segmenty českého zdravotnictví,“ sdělil Vojtěch s tím, že vůle k takto široké diskusi předchozímu vedení ministerstva zdravotnictví chyběla.

„Jedním z problémů ministerstva zdravotnictví, pokud bych měl nějaký zmínit, bylo to, že nebylo příliš otevřené a komunikativní. Řešilo možná pouze svoje nemocnice a další přímo řízené organizace a neřešilo zdravotnictví jako celek,“ poznamenal kriticky. Hlavním koncepčním krokem, prostřednictvím něhož by chtěl Adam Vojtěch docílit vyšší efektivity i úspor ve zdravotnictví, by měla být centralizace nákupů drahých léků a zdravotnických prostředků. Je také třeba pokračovat v řešení personální krize. Tento problém je podle Vojtěcha nutné řešit zejména zvyšováním platů. K vyšší efektivitě by měla přispět i implementace systému HTA – hodnocení vstupu nových technologií do úhrad z veřejného zdravotního pojištění a spravedlivější úhrady pomocí systému DRG Restart nejpozději do roku 2020. A na co se chce Adam Vojtěch zaměřit v prvních dnech svého působení v úřadu? Na pořadu dne jsou jednoznačně elektronické recepty.

Sdílené rozpaky nad elektronickými recepty

Po hlasování senátorů, kteří 6. prosince schválili senátorskou novelu o léčivech, v níž se hovoří o odkladu kritizovaných povinných eReceptů o další 2 roky, jistě lékaře potěšil i postoj budoucího ministra zdravotnictví. Problematika elektronických receptů prý byla jednou z ústředních otázek schůzky s prezidentem republiky. „Z hlediska krátkodobých opatření jsme samozřejmě narazili na aktuální problém tzv. elektronického receptu (eReceptu), který je samozřejmě v současné době řešen nejen odbornou veřejností. My jsme připraveni ten problém řešit okamžitě, protože je vidět, že projekt není dostatečně připraven.

Jak ministerstvo zdravotnictví, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv nepřipravili projekt tak, aby jej bylo možné kompletně spustit od 1. ledna 2018,“ připojil se ke kritikům eReceptu budoucí ministr zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že je polovina prosince a povinné elektronické recepty mají platit už od 1. ledna, je podle Adama Vojtěcha otázka, zda je možné odklad této povinnosti legislativně zvládnout ještě do konce roku. Jako alternativní řešení vidí Vojtěch minimálně roční toleranční období, které by umožnilo postupný přechod na nový systém.

„Myslím si, že to bezsankční období by mohlo situaci řešit – to znamená, že by minimálně rok skutečně nebyly udělovány žádné sankce lékařům.Ostatně když se na to podíváme, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv není schopen zpracovat všechny žádosti lékařů. Slyšel jsem číslo 7000 žádostí, které nebudou do 1. ledna 2018 zvládnuty a tam to skutečně není vina lékařů, to je vina státní správy, že nebyla schopna ten systém připravit tak, aby byl funkční. Takže tady v tom směru si myslím, že my nemůžeme sankcionovat lékaře za něco, za co nese vinu státní správa,“ uzavřel obavy lékařů Adam Vojtěch.

Filip Kůt CitoresVíce se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 51-52/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share