Novela zákona o vzdělávání nyní míří do horní komory parlamentu

Poslaneckou sněmovnou prošla norma upravující vzdělávání lékařů. Nejdiskutovanější částí zákona bylo sloučení specializačního vzdělávání pro obory praktického lékařství pro děti a dorost s dětskou pediatrií. Cílem nového zákona, po kterém dlouho volali i samotní lékaři, je stabilizace a zkvalitnění systému vzdělávání lékařů po promoci.

Dlouho očekávanou a široce diskutovanou novelu zákona o získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta nyní posoudí senátoři. Ministerstvo zdravotnictví si od zákona slibuje stabilizaci počtu lékařů v některých oborech, což je v souladu s požadavkem České lékařské komory (ČLK), která právě formu a podmínky postgraduálního vzdělávání našich lékařů považovala za jeden z důvodů odchodu mladých lékařů do zahraničí. Dosluhující ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, věří, že pokud zákon vejde v platnost, zlepší se postgraduální vzdělávání i motivace lékařů k dalšímu vzdělávání i práci v českém zdravotnictví. „Naším cílem je zejména zavést taková opatření, která napomohou ke stabilizaci počtu lékařů v některých oborech, zajistí vzájemnou prostupnost některých oborů, rozšíří možnost motivující k dalšímu vzdělávání a v neposlední řadě zlepší sladění vzdělávání s rodinným životem lékařů,“ uvedl za předkladatele v úvodu třetího čtení ve sněmovně Svatopluk Němeček.

Redukce specializačních oborů
Jedním z hlavních způsobů, kterými chce vláda pomocí tohoto zákona docílit stabilizace lékařského stavu, je redukce počtu základních specializačních oborů. Tvůrci zákona vycházeli při přípravě normy z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), pomocí kterých zjišťovali početní stavy lékařů v jednotlivých oblastech a oborech – tyto informace obvykle slouží především pro zjištění hrozícího nedostatku lékařů.

 

Více se dočtete v aktuálním čísle ZN 21/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share