Nevydírejte a dělejte svou práci, radí ministr zdravotnickým odborům

Neobyčejně úspěšný výsledek dohodovacího řízení, kdy se historicky poprvé dohodly zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb na úhradách pro příští rok, by byl skvělou zprávou, kdyby ovšem za oběť tohoto konsenzu nepadly sliby, které dal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a premiér Andrej Babiš (oba ANO) odborům na společném setkání z počátku května tohoto roku. Konsenzus byl totiž podle stran dohodovacího řízení možný jen za předpokladu, že nebude uplatněno plošné desetiprocentní zvyšování platů a mezd, na kterém ale odbory stále trvají.

Ani zprávy o navyšování příplatku za směnnost na odděleních s nepřetržitým provozem o 2000 pro nižší zdravotnický personál a o 5000 korun pro sestry neuklidnil odboráře, kteří nadále požadují naplnění slibů, jež podle jejich mínění padly 4. května na společném setkání 150 zástupců zaměstnanců ve zdravotnictví z celé České republiky s Andrejem Babišem a Adamem Vojtěchem. Na tomto setkání odboráři oběma vládním představitelům vylíčili nepřijatelné pracovní podmínky v českém zdravotnictví (více viz strana ZDE).

Po vyslyšení odborářů prý ministr a premiér učinili slib, že se od 1. ledna 2019 zvýší platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví o 10 procent. Interpretace výsledků tohoto setkání ze strany vlády je však diametrálně odlišná.  „Premiér Babiš sdělil, že jeho slib vlastně nebyl slibem, ale jen podporou, a že vzhledem k tomu, že se dohodly zdravotní pojišťovny a nemocnice na růstu úhrad na příští rok, tak ministr akceptuje dohody a žádné plošné zvýšení platových tarifů a základních mezd nebude,“ uvádí Českomoravský odborový svaz ve své tiskové zprávě. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ale celkové navýšení prostředků směřujících do nemocnic zvýšení platů umožní – jen si je odbory musejí vyjednat se zaměstnavateli samy v rámci kolektivního vyjednávání.

„Nebořte, nevydírejte, jednejte“

To, že obvykle znesvářené strany dospěly v rámci letošního kola dohodovacího řízení ke konsenzu ohledně úhrad péče na příští rok, je podle Vojtěcha skutečně přelomové a odbory by prý měly jednat výrazně konstruktivněji. „Snaha odborů teď toto bořit si myslím, že je velmi nešťastná a že to může naprosto degradovat právě ten konsenzus – to, že se tady shodla drtivá většina českého zdravotnictví na tom, jak bude zdravotnictví příští rok financováno,“ kritizoval přístup odborů Adam Vojtěch.

Podle ministra by měly odbory nyní zasednout k jednacímu stolu se zaměstnavateli a v rámci kolektivního jednání se s nimi individuálně dohodnout na požadovaném zvýšení finančního ohodnocení všech zaměstnanců. „Odboráři by měli jednat se zaměstnavateli, dělat svojí práci a bojovat za zájmy svých členů – zaměstnanců v jednotlivých nemocnicích – je to jejich práce. To, že oni to nedělají a raději vydírají ministra zdravotnictví nebo premiéra, tak to považuji za naprosto špatný přístup. Byl bych rád, aby byly dodržovány procesy, které jsou ve zdravotnictví nastaveny. Je to proces daný ze zákona – pokud se poskytovatelé dohodli s pojišťovnami, tak já to jako ministr zdravotnictví musím respektovat a budu to respektovat. Takto budou nastaveny úhrady pro příští rok a odbory mají dostatek času na to, aby jednaly s nemocnicemi o navýšení platů,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  Podle Vojtěcha dostanou nemocnice dost peněz, ze kterých by bylo možné navýšení platů a mezd realizovat. „Nemocnice mají peněz dost pro sestry i pro lékaře a je na odborech, aby toto pro své zaměstnance vyjednaly,“ míní ministr zdravotnictví.

Nevyslyšené volání o pomoc

S tím ale pochopitelně odbory zásadně nesouhlasí, a to prý zejména na základě zkušeností z uplynulých 4 let, kdy již slíbené peníze zaměstnanci na svých výplatních páskách nakonec buď neviděli včas, v patřičné výši, nebo vůbec. Právě toto každoroční problematické vyjednávání, či spíše dohadování se s managementy nemocnic, má podle Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP) jediné řešení – postupný přechod všech zaměstnanců ve zdravotnictví pod odměňování tarifními platy.

„Opakovaně jsme řekli, že chceme, aby lidé, kteří pracují ve veřejných službách, lidé, kteří se starají o lidi, aby tito lidé za svůj plat mohli také důstojně žít. Není možné, aby v době, kdy roste ekonomika, nerostly tarify a ty tarify jsou základem. Když to nemáte v tarifech, neexistuje jistota, že to dostanete,“vysvětluje předsedkyně OSZSP Dagmar Žitníková a dodává, „za nás, za zdravotnictví a sociální služby, dál trvá požadavek 10 procent růstu tarifních platů a 10 procent růstu tarifů ve mzdách.“ Nařčení zdravotnických odborů z vydírání není podle Dagmar Žitníkové férové, neboť odboráři pouze požadují, aby se zaměstnancům ve zdravotnictví dostalo pomoci, která jim byla přislíbena na jednání 4. května.

„Ti lidé po nich chtěli pomoc, chtěli, aby s tím něco udělali, aby ten personál stabilizovali a aby měli také nějakou perspektivu. Oni řekli, že tu perspektivu jim dají, že ty stávající tam udrží, že už je nebudou rozdělovat, nebudou zvyšovat platy jen sestrám, ale přidají také sanitářům, ošetřovatelkám – těm, bez kterých ta práce není možná. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se dozvěděli, že slib nebyl slibem, ale byl podporou. To si myslím, že není fér. Není to fér vůči lidem, kteří na tu pomoc čekali, čekali na konkrétní kroky a nečekali na to, že premiér a pan ministr nakonec řeknou, že vlastně žádný slib nedali,“ uzavřela šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

Filip Kůt Citores

Foto: FB Adama Vojtěcha


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 25/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

 

Share