Nemocnice Žatec: Přehlídka volných míst. Hledáme lékaře, primáře, sestry, laboranty, asistenty …

Nemocnice Žatec, o.p.s. Husova 2796, 438 01 Žatec

přijme do pracovního poměru


LÉKAŘE / LÉKAŘKU

Dětského oddělení • RDG oddělení • Oddělení následné péče • Chirurgického oddělení

Absolventa LF, lékaře se základním kmenem, lékaře se specializovanou způsobilostí

POŽADUJEME:

• občanskou a morální bezúhonnost
• zájem o obor

NABÍZÍME:

• smluvní mzdu dle vzdělání 1 mil. Kč ročně
• náborový příspěvek 250 tis. Kč
• podporu dalšího vzdělávání
• závodní stravování
• zaměstnanecké benefity
• zajištění ubytování

Nástup dle dohody.


DĚTSKOU SESTRU
VŠEOBECNOU SESTRU
PRAKTICKOU SESTRU
PORODNÍ ASISTENTKU
RADiOLOGiCKÉHO ASISTENTA
ZDRAVOTNÍHO LABORANTA

POŽADUJEME:

• občanskou a morální bezúhonnost
• zájem o obor

NABÍZÍME:

• mzdové podmínky 360.000 Kč – 450.000 Kč ročně
• náborový příspěvek do výše 50.000 Kč
• podporu dalšího vzdělávání
• závodní stravování
• zaměstnanecké benefity
Nástup dle dohody.


PRIMÁŘE ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

PRIMÁŘE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

 

POŽADUJEME:

• občanskou a morální bezúhonnost
• dostatečnou praxi v oboru
• organizační a manažerské schopnosti

NABÍZÍME:

• smluvní mzdu 1,5 milionu Kč ročně
• náborový příspěvek 300 tis. Kč
• podporu dalšího vzdělávání
• závodní stravování
• zaměstnanecké benefity
• zajištění ubytování

Nástup dle dohody.


Kontakt

Personální odd.: Jana Nováková, tel. +420 414 110 741
e-mail: personalni@nemzatec.cz
www.nemzatec.cz

Share