Nemocnice Břeclav: Výběrové řízení na hlavní sestru

Ředitel Nemocnice Břeclav, p.o, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

HLAVNÍ SESTRA KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

• VŠ vzdělání  v souladu se zák.č. 96/2004 sb.
• minimálně 10 let praxe v oboru
• praxe ve vedoucí funkci vezdravotnictví
• organizační a řídící schopnosti,komunikativnost, samostatnost
• občanskou bezúhonnost a zdravotní způsobilost

SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY:

• životopis s přehledem dosavadní praxe
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji uchazeče v rámci výběrového řízení
• návrh koncepce ošetřovatelské péče v Nemocnici Břeclav

KONTAKT

Písemné přihlášky k výběrovému řízení zasílejte do 29. 3. 20181
na adresu:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace,
sekretariát ředitele, U Nemocnice 1,
690 02 Břeclav.

Share