Nemocnice Břeclav p.o.: Výběrové řízení – ředitel/ředitelka

Rada Jihomoravského kraje
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky Nemocnice Břeclav p.o.
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav

Bližší informace o podmínkách předložení přihlášky, včetně
požadovaných dokumentů, najdete na Úřední desce KrÚ JmK
nebo na www.kr-jihomoravsky.cz
(úřední deska; konkurzy a výběrová řízení
nebo na tel. 541 651 224)

Share