Na úhradovou vyhlášku se snáší první kritika, ministerstvo se brání

Ohlasy na návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017 jsou i tentokrát kritické. Podle oponentů nebude mít velká část nemocnic zdroje na zlepšení péče pro pacienty, ani na zvýšení platů zdravotníkům. Podle analýz ministerstva by však peníze, které se k nemocnicím skrze úhradovou vyhlášku dostanou, měly postačovat – záleží jen na tom, jak s nimi naloží.

Připomínkové řízení k návrhu úhradové vyhlášky přineslo řadu kritických ohlasů. V kontextu libovaného zvyšování platů zdravotníků o 10 procent zní nejhlasitěji kritika Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), která sdružuje 124 nemocnic a dalších zdravotnických zařízení po celé České republice. Jedná se zejména o menší, ale regionálně významná zdravotnická zařízení, která se nyní obávají, že nebudou mít dost prostředků na zvýšení platů zdravotníků a investice do lepší péče pro pacienty. Podle předsedy AČMN MUDr. Eduarda Sohlicha, MBA, ministerstvo zdravotnictví v návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2017 nevytvořilo podmínky pro vládou schválené desetiprocentní zvýšení platů a mezd pro zdravotníky. „Velká část regionálních nemocnic v úhradách roku 2017 nezíská slibované zdroje, které by postačovaly na 10procentní zvýšení platů a mezd. Nemocnice tak již tři roky za sebou neobdrží zdroje na udržení a zlepšení péče o pacienty,“ uvádí E. Sohlich v prohlášení Rady AČMN, podle níž budou ohrožena zejména již dnes podfinancovaná
pracoviště následné a dlouhodobé péče, jež mají podle AČMN nejvyšší podíl osobních nákladů.

Peněz na mzdy má být dostatek
Návrh úhradové vyhlášky pro příští rok počítá s navýšením úhrad o šest procent. Podle ministerstva zdravotnictví je toto zvýšení dostatečné pro všechny nemocnice bez rozdílu. „Navýšení úhrad o 6 procent je dostačující pro všechny nemocnice. Dle údajů, které Ministerstvu zdravotnictví poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, vychází, že v průměru náklady zdravotnického zařízení poskytujícího akutní lůžkovou péči na platy činí 54 procent všech nákladů. V takovém případě by postačovalo k pokrytí růstu tarifních platů navýšení úhrad o 3,24 procenta, pokud uvažujeme 60procentní podíl tarifní složky platu,“ uvedlo pro Zdravotnické noviny ministerstvo zdravotnictví.

 

Více se dočtete v čísle ZN 17/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share