Ministr představil radu poskytovatelů. Krájení koláče by mělo být spravedlivější

Dosud na ministerstvu zdravotnictví nebývalo běžné, aby u jednoho stolu zasedali zástupci všech segmentů zdravotní péče. Jednotlivé strany zde lobbovaly spíše samostatně a ve výsledku byli nespokojeni téměř všichni. Nově ustavená, resp. obnovená Rada poskytovatelů zdravotní péče, kterou minulý týden představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), by měla problémy zdravotnictví projednávat společně. Cílem je maximální konsenzus všech zúčastněných.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při nástupu do své funkce řekl, že by si přál zdravotnictví transparentnější, efektivnější a finančně udržitelné. K naplnění této chvályhodné vize je ovšem potřeba spolupráce všech zainteresovaných skupin ve zdravotnictví, jejichž zájmy nikdy není možné plně uspokojit. Toto platí zejména v průběhu dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče jednotlivým segmentům. Každý segment má své nároky vyplývající z rostoucích nákladů a také očekávání českých pacientů.

Dosud na ministerstvu zdravotnictví platilo, že každý segment zdravotní péče si vyjednává podmínky sám, což vedlo nejen k tomu, že většina segmentů byla zpravidla zklamána, ale mnohdy se to neobešlo ani bez mediálních přestřelek, hrozeb stávkou apod. Komunikace mezi jednotlivými sférami zdravotní péče a ministerstvem zdravotnictví tedy spíše vázla a konsenzus byl poměrně vzácný. Rada poskytovatelů už při ministerstvu zdravotnictví kdysi fungovala – v březnu roku 2007 byla ustavena, její činnost však byla záhy přerušena až do roku 2009 a o té doby proběhlo jen několik setkání. Znovuobnovením této rady by se komunikace s jednotlivými „hráči“ na poli poskytování zdravotní péče mohla změnit k lepšímu.

„Když jsem přišel na ministerstvo zdravotnictví, řekl jsem, že skutečně chci, aby ministerstvo bylo maximálně otevřené a komunikativní vůči všem segmentům – všem poskytovatelům zdravotních služeb v České republice. Aby nepreferovalo pouze určitý segment na úkor ostatních. Myslím si, že právě tato platforma – rada poskytovatelů – je důkazem těchto mých slov. Jsou zde skutečně zastoupeny všechny segmenty českého zdravotnictví – jak praktičtí lékaři, ambulantní segment, tak nemocnice, následná péče, laboratoře, hospicová péče, domácí péče atd. Skutečně všechny relevantní subjekty, které mají co říci,“ uvedl na tiskové konferenci při příležitosti prvního zasedání rady poskytovatelů ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že s radou chce kromě úhrad řešit všechna systémová opatření, která bude ministerstvo navrhovat.

Vše začíná komunikací

Konsenzus není něčím, co přichází samo od sebe. Komunikace je podle ministra klíčem ke zklidnění situace ve zdravotnictví. Hlavním tématem prvního zasedání nově ustavené rady poskytovatelů proto byla otázka, která obvykle vyvolává nejvíce sporů napříč všemi segmenty – dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče. „Poskytovatele jsem seznámil s mojí filozofií. Myslím si, že reakce od zástupců jednotlivých segmentů jsou zatím veskrze pozitivní. Cítím, že to směřování a vize současného vedení ministerstva zdravotnictví má podporu napříč segmenty, že jednotlivé segmenty a jejich zástupci jsou rádi, že se s nimi diskutuje, protože to dříve nebylo úplně zvykem. Je to první krok. Myslím si, že české zdravotnictví skutečně potřebuje komunikaci, potřebuje komunikaci napříč segmenty, a proto jsme všichni u jednoho kulatého stolu. Každý segment má své problémy, které akcentuje, ale na druhou stranu je důležité, aby si je navzájem vyříkaly – někdy je to skutečně jen otázka nedostatku komunikace,“ myslí si ministr zdravotnictví.

Jeho slova potvrdil i současný předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák, který byl postaven do čela rady poskytovatelů. „Zástupci všech segmentů vítají obnovení činnosti rady poskytovatelů. Věříme tomu, že se tak zkultivuje prostředí, ve kterém jednají zástupci jednotlivých segmentů mezi sebou i s ministerstvem zdravotnictví. Osobně považuji společnou domluvu na půdě ministerstva za funkčnější, slušnější a korupci nenahrávající, než abychom se domlouvali individuálně a lobbovali každý za svůj segment,“ věří předseda rady Vladimír Dvořák.

„Pro ministerstvo zdravotnictví je důležité sbírat informace od všech segmentů, tak abychom v rámci zdravotní politiky a směřování českého zdravotnictví měli podněty z praxe a byli jsme je případně schopni řešit v rámci další legislativy atd. Takže já jsem velmi rád, že se nám toto podařilo, že tato rada poskytovatelů byla ustavena a věřím, že to bude ku prospěchu českého zdravotnictví i našich pacientů a všech zdravotnických pracovníků v České republice,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zasedání se bude konat, kdykoliv bude třeba

Podle pravidel by se měla rada scházet minimálně čtyřikrát do roka. Ministr zdravotnictví ovšem upozornil na to, že přibližně 20členná rada se může podle situace scházet i častěji. Ostatně rada je nyní novým oficiálním připomínkovým místem ministra zdravotnictví. Ke všem připravovaným nařízením se tedy bude moci vyjádřit. „Věřím, že budeme v kontaktu i mimo rámec těchto jednání na ministerstvu zdravotnictví,“ řekl ministr. Program rady není dlouhodobě přesně stanoven, nicméně první jednání o úhradách už proběhlo. „Vyjasnili jsme si nějaké pozice ve smyslu toho, že já skutečně nechci v rámci úhrad zdravotní péče nikoho diskriminovat nebo někoho zásadně protežovat. Myslím si, že by se měla opustit praxe, kdy tady byl určitý segment preferován na úkor ostatních, a myslím si, že poskytovatelé se mnou v tomto směru souhlasili,“ prozradil Adam Vojtěch. Podle Vladimíra Dvořáka zde učiněné dohody mohou předejít nešvarům, které dříve toto dohodovací řízení provázely. „Věřím, že dojde k více dohodám a že už se nebudou někteří poskytovatelé spoléhat na to, že se s pojišťovnami nedomluví a ministerstvo jim přidá více než těm, kteří se dohodli. Věřím, že to skončí,“ zdůraznil Dvořák.

Další témata: Pohotovostní služba a vzdělávání

V blízké budoucnosti se pak rada poskytovatelů má společně s ministerstvem zdravotnictví zabývat také lékařskou pohotovostní službou či problematikou postgraduálního vzdělávání lékařů. Podle ministra zdravotnictví trápí stav pohotovostní služby často zejména kraje. Tuto službu by měli saturovat více praktičtí lékaři, kterým se to ovšem příliš nezamlouvá. „Je to skutečně o komunikaci a myslím si, že rada poskytovatelů je pro komunikaci mezi primární a nemocniční sférou dobrou platformou,“ řekl Adam Vojtěch. Další bolístka českého zdravotnictví spočívá v nedostatcích v oblasti postgraduálního vzdělávání lékařů. Ostatně je to i často uváděný důvod, proč mladí lékaři odcházejí do zahraničí. I tímto tématem se, podle ministra zdravotnictví, bude rada brzy intenzivně zabývat.

Filip Kůt CitoresVíce se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 06/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share