Ministerstvo uzavřelo s praktiky memorandum o reformě primární péče

Kvalita i udržitelnost celého našeho systému zdravotnictví se podle odborníků vždy odvíjí od stavu primární péče. Mnozí se pak shodují v tom, že právě tato péče v České republice vyžaduje důkladnější reformu. Praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost by již neměli být „pouhými distributory pacientů“ po systému, ale jejich role v léčbě i prevenci chorob by se měla výrazně posílit.

Reformu primární péče nelze vytvářet bez lékařů, kteří tuto péči poskytují. Ministr zdravotnictví proto se zástupci praktických lékaři a odborné společnosti podepsal memorandum o vzájemné spolupráci ministerstva zdravotnictví s představiteli primární péče na reformě. Svůj podpis pod dokument vedle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) připojili předseda Sdružení praktických lékařů České Republiky (SPL ČR) Petr Šonka, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD ČR) MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (OSPDL ČLS JEP) Alena Šebková a předseda Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) Svatopluk Býma. „Reforma primární péče je proces přesahující jedno volební období, a proto memorandum deklaruje dlouhodobý zájem o primární péči ze strany MZ ČR a určuje směr, kterým se reforma bude ubírat,“stojí v preambuli Memoranda.

Spolupráce mezi ministerstvem zdravotnictví a zástupci praktických lékařů a obou odborných společností, které memorandum podepsaly, bude probíhat jak v rámci připomínkových řízení ke všem legislativním návrhům připravovaným ministerstvem zdravotnictví, tak i v rámci speciální pracovní skupiny na ministerstvu. „Memorandum potvrzuje jejich členství v Pracovní skupině pro reformu primární péče a v neposlední řadě také členství zástupců Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost v Radě poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví,“ upřesňuje mluvčí Gabriela Štěpanyová.

Konec bloudění pacientů po systému?

Reforma primární péče by měla podle ministerstva i lékařů vést především k celkově lepší organizaci zdravotní péče v České republice. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se zájmy jím vedeného úřadu a praktických lékařů v mnohém shodují. „Spolupráce s praktickými lékaři si velmi vážím, je velmi konstruktivní a jsem rád, že jsme si dnes podepsáním memoranda vytyčili společné cíle vedoucí k reformě primární péče,“ zhodnotil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po podpisu dokumentu. Jedním z hlavních cílů vzájemné spolupráce má být lékaři dlouho požadované posílení role praktického lékaře, a to skrze zvýšení kompetencí a aktivní zapojování praktiků v oblasti prevence a včasného záchytu chorob. „Pacienti dnes bloudí systémem. Naším společným cílem je proto posílení role praktických lékařů v systému a rozšíření jejich kompetencí tak, aby se praktik stal tím základním kontaktním místem pro pacienta. S tím souvisí také to, že by se praktičtí lékaři měli více věnovat péči o pacienty s akutními a chronickými onemocněními. To vše povede k zásadně lepší a efektivnější organizaci zdravotní péče o pacienty,“ myslí si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dostupnost péče a vzdělávání lékařů i široké veřejnosti

Dalším vážným problémem naší primární péče je zanikání ordinací v odlehlejších oblastech republiky. Signatáři se proto dohodli na nutnosti zajistit a zlepšovat dostupnost primární zdravotní péče rovnoměrně ve všech regionech ČR.  Toho lze docílit prostřednictvím podpory udržení a zřizování praxí praktických lékařů i ve venkovských oblastech. Mnoho studentů medicíny po ukončení studia zamíří do nemocnic, jiní brzy míří do specializovaných ambulancí. Cílem podepsané spolupráce je proto podle ministerstva zdravotnictví také podpora vzdělávání a rozvoje oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, zefektivnění vzájemné komunikace v rámci přípravy a prosazování nových medicínských postupů, doporučených lékařských metod, preventivních postupů a opatření.

Lékaři v primární péči sehrávají klíčovou roli také v oblasti snah o zvyšování zdravotní gramotnosti populace. „Lékaři i ministerstvo zdravotnictví budou společně pracovat na zvýšení informovanosti a zdravotní gramotnosti pacientů. A v neposlední řadě se obě strany podpisem memoranda zavázaly k rozvoji elektronizace českého zdravotnictví, snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků a zvýšení bezpečnosti pacientů,“ doplňuje Gabriela Štěpanyová.

Nevyužitý potenciál praktiků

Zástupci praktických lékařů si přístup současného vedení ministerstva zdravotnictví k primární péči velmi pochvalují. Memorandum je však podle předsedy Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šonky závazkem oboustranným. „Jsem velmi rád, že jsme dnes podepsali toto memorandum. Považuji to za jasnou deklaraci toho, že ministerstvo má upřímný zájem o spolupráci s praktickými lékaři a zároveň jako oboustranný závazek do budoucna. Praktický lékař je základním kamenem primární péče a primární péče je základem zdravotního systému. Bez dobře fungující primární péče nelze vystavět dobře fungující zdravotní systém,“ zdůrazňuje Petr Šonka, podle kterého by Česká republika měla více využívat schopnosti a znalosti praktických lékařů. „V ČR není potenciál praktických lékařů dobře využit a je velmi důležité, že to ministerstvo chce změnit. Zvláště v současné době, kdy se české zdravotnictví potýká s personálními problémy a začíná v některých regionech pociťovat nedostatek praktických lékařů. Věřím, že potřebná reforma primární péče, na které s ministerstvem spolupracujeme, pomůže vyřešit řadu problémů, které trápí české zdravotnictví a přinese lepší kvalitu a komfort pacientům,“ řekl po podpisu Memoranda Petr Šonka.

Filip Kůt Citores

Foto: MZ ČR


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 30-31/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

 

Share