Ministerstvo práce a sociálních věcí: Výběrová řízení

Státní tajemník v MPSV vyhlásil výběrová řízení na služební místa

PŘEDSEDŮ POSUDKOVÝCH KOMISÍ

Obor služby: Lékařská posudková služba

Místo výkonu služby: Ústí nad Labem / Brno / Ostrava / Praha / Hradec Králové

Služební poměr na dobu: neurčitou

Platová třída: 14

Hlavní náplň činnosti na služebním místě:

• vykonává lékařskou posudkovou činnost v posudkové komisi mpsv v rozsahu působnosti ministerstva práce a sociálních věcí
• podílí se na tvorbě koncepce a návrhů zásad zákonné úpravy posudkové činnosti sociálního zabezpečení a zásad posuzování s využitím praktických poznatků z posudkové činnosti oddělení
• vypracovává odborná stanoviska, zprávy, podkladové materiály k problematice posuzování s využitím znalostí a zkušeností získaných z činnosti oddělení

Požadavky:

• VŠ vzdělání v magisterském studijním programu na lékařské fakultě
• specializovaná způsobilost v některém z oborů specializačního vzdělávání lékařů s výjimkou oborů hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nukleární medicína, patologie a radiologie a zobrazovací metody

Nabízíme:

Pružnou služební dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP, možnost dalšího vzdělávání.

Share